Welkom op de website van Werkgroep Voetafdruk Nederland, De Werkgroep Voetafdruk Nederland ijvert voor een duurzame wereld

Lees het eBook van Jan Juffermans:

eBook Mijn hemel! wat gebeurt er op aarde?

Aanmelden voor de
nieuwsbrief


Ga naar de oude site:
voetenbank.nl


De Werkgroep Voetafdruk Nederland is partner van het
globalfootprintnetwork

en van de
Resource Cap Coalition


Lees ook het:
Living Planet Report


Welkom op de website van de Werkgroep Voetafdruk Nederland

Laatste nieuws:

  • 19 augustus 2014, Earth Overshoot Day
  • Een schuldbewust land : een rapport dat door het Sustainable Finance Lab is gepresenteerd op 7 juli 2014.
  • Lespakket over de Voedselvoetafdruk en Overbevolking. In Tilburg werd lesmateriaal ontwikkeld om deze problematiek via social-mediacampagnes te helpen verkleinen.
  • In Science Magazine verscheen een compact en uitstekend artikel van Arjen Hoekstra en Thomas Wiedmann over de gewenste samenhang van de diverse voetafdrukken die de laatste jaren zijn ontwikkeld.
  • De Werkgroep Voetafdruk Nederland publiceerde onlangs haar tweede Discussienota. Deze nota is een pleidooi om de kloof tussen economie en milieu te dichten met het eerlijke en effectieve middel van quotering.
  • De Werkgroep Voetafdruk Nederland schreef onlangs een korte notitie over diverse maatregelen die genomen kunnen worden om de bevolkingsgroei af te remmen en tot krimp te komen, zonder dwang.

U vindt op deze website:

De Werkgroep Voetafdruk Nederland bepleit quotering gebaseerd op de Voetafdruk

Het model van de Mondiale Ecologische Voetafdruk werd in 1996 gelanceerd in Canada. Sinds 1998 gebruikte De Kleine Aarde het model voor educatie en voorlichting. Er werden ook diverse proefprojecten mee uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Voetafdruk van gemeenten , de persoonlijke Voetafdruk en de Voetafdruk van bedrijven en instellingen. Voor diverse thema’s werden speciale scans en sites ontwikkeld. Ze staan op deze site onder uw Voetafdruk.

De Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) heeft de informatievoorziening over de Voetafdruk op deze site voortgezet. We bepleiten de noodzakelijke politieke en maatschappelijke stappen om onze Mondiale Voetafdruk spoedig te verkleinen, op basis van mensenrechten. Vooral quotering met de Voetafdruk zien we als een effectieve en rechtvaardige methode, met behoud van maximale vrijheid van consumptiekeuzes.

We hopen u goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, en stellen het erg op prijs ook van u nieuws over de Voetafdruk te ontvangen!

Jan Juffermans, namens de Werkgroep Voetafdruk Nederland.