Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, 11 januari 2022
 Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel, 2021
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
  200911_Footprint standards
  200911_Voetafdruk provincies
  200904_Oratie over de Voetafdruk
 

Voetafdruk van alle provincies berekend!

In het rapport ‘De Ecologische Voetafdruk van de Provincie Noord-Brabant’, van Telos (Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken) in Tilburg, zijn tegelijk alle Nederlandse provincies gemeten. Dat is belangrijk want vooral de Voetafdruk-verhoudingen tussen bijvoorbeeld personen, steden en landen zijn belangrijk, en dus ook tussen de provincies.

Het rapport is gemaakt om een beeld te krijgen van de provinciale afwenteling op de Aarde. De Voetafdruk van Noord-Brabant bedraagt 4,4 mondiale hectares per inwoner, hetzelfde als de gemiddelde Voetafdruk van de Nederlander. De voetafdrukken van de andere provincies variëren tussen de 4,1 ha (Overijssel en Zeeland) en 4,9 ha (Flevoland).

De grootste bijdrage (47%) aan de totale Voetafdruk wordt geleverd door het energiegebruik in woningen.