Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Eerste Nederlandse Degrowth Symposium Utrecht (28 juni 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
  - Lezing Lyklema KLV Wageningen
  - UNFPA, A world of 7 billion
  - GPSO again
  - Landgebruik van Nederland
  - Voetafdruk van producten
  - Nieuwsbrief en discussienota
  20110923_Earth overshoot day
  20110923_partner global footprintnetwork
  - Monitor Duurzaam Nederland
  - Voedselvoetafdruk
  - Californië
  - Google
  - Tram versus bus
  - Voetafdruk in landelijk beleid
  - Emiraten
  - Unilever
  - Stikstofvoetafdruk
  - Lezing Attenborough
 2010
 2009
 

GPSO – Global Population Speak Out

Al enkele malen heeft deze organisatie een campagne gevoerd in februari, waarin zoveel mogelijk mensen werden opgeroepen to pledge. Ondersteun de actie en onderneem zo mogelijk iets. Om het probleem van de overbevolking meer in de publieke discussie te brengen.

In verband met de 7 miljardste wereldburger, 31 oktober 2011, is er een extra pledge actie.

Aan ieder die de actie wil ondersteunen het verzoek om naar de website van population speakout te gaan en u aan te melden. U kunt zichzelf vervolgens op een kaartje terugvinden!

Leden van de Werkgroep Voetafdruk Nederland doen natuurlijk ook mee. Het doel is duidelijk: meer debat over het vraagstuk van de snelle groei van de wereldbevolking, en wat we eraan kunnen doen. Voor dat debat is de discussienota van de werkgroep een goede basis. Daarin wordt het bevolkingsvraagstuk gekoppeld aan de groeiende voetafdrukken en worden voor beide vraagstukken ook mogelijke oplossingen aangedragen