Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Eerste Nederlandse Degrowth Symposium Utrecht (28 juni 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
  MEV+ 2013 (11 december)
  Twee Prijzen GFN (dec)
  E-book Mijn Hemel > 100.000 (dec)
  Friesland loopt voorop (sept)
  Planbureau en Voetafdruk (sept)
  Ook Akzo-Nobel (aug)
  Lezing op YouTube (aug)
  Overshoot day (22 aug)
  Menukaarten Natuur & Milieu (juli)
  Website voor educatie (juni)
  Gemeente Tilburg (juni)
  Voedselafdruk nieuw (mei)
  201203_Resource Cap Coalition
  Mijn hemel (20 maart)
  Taskforce Biodiversiteit (jan)
 2011
 2010
 2009
 

Mijn hemel! wat gebeurt er op Aarde?

Overbelasting van de Aarde is het overkoepelende vraagstuk

Mondiale problemen zoals ontbossing, overbevissing, het uitsterven van soorten, tekorten aan grondstoffen, hogere voedselprijzen en de klimaatverandering blijken het gevolg te zijn van één overkoepelend vraagstuk: de overbelasting (overshoot) van de Aarde, veroorzaakt door overbevolking en overconsumptie. Wat kunnen en moeten we daaraan doen?

Daarover gaat het nieuwe eBook van 48 geïllustreerde pagina’s met de titel Mijn Hemel! Wat gebeurt er op Aarde?. Het is gemaakt om te lezen op de e-Reader, iPhone, iPad of gewoon computerscherm, met ruim 35 links naar de bronnen en achtergrondinformatie.

Presentatie Boxtel en Tweede Kamer

Op 20 maart 2012 werd dit eBook aangeboden aan de gemeente Boxtel 9:00 uur, en aan de Tweede Kamer om 13:30 uur.

Jan Juffermans

Het eBook is een uitgave van Voor Mondiale Duurzaamheid, Boxtel 2012, samengesteld door Jan Juffermans, lid van het Platform Duurzame en Solidaire Economie, de Werkgroep Voetafdruk Nederland en Transition Town Boxtel.

In 2005 ontving hij de eerste Duurzaamheidsprijs van de Gemeente Boxtel, in 2009 de Ridderorde van Oranje Nassau, en in 2010 stond hij op plaats 34 van De Duurzame 100 van het dagblad Trouw.

Eerder publiceerde hij o.a. Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten, Lemniscaat 2006, gratis te downloaden en lezen op www.janjuffermans.nl. Het eBook kon worden gemaakt dankzij de bijdragen van gulle gevers bij zijn afscheid van De Kleine Aarde in 2010.