Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Eerste Nederlandse Degrowth Symposium Utrecht (28 juni 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
  MEV+ 2013 (11 december)
  Twee Prijzen GFN (dec)
  E-book Mijn Hemel > 100.000 (dec)
  Friesland loopt voorop (sept)
  Planbureau en Voetafdruk (sept)
  Ook Akzo-Nobel (aug)
  Lezing op YouTube (aug)
  Overshoot day (22 aug)
  Menukaarten Natuur & Milieu (juli)
  Website voor educatie (juni)
  Gemeente Tilburg (juni)
  Voedselafdruk nieuw (mei)
  201203_Resource Cap Coalition
  Mijn hemel (20 maart)
  Taskforce Biodiversiteit (jan)
 2011
 2010
 2009
 

MEV+ 2013 over rechtvaardige Voetafdrukken

Een rapport dat pleit voor rechtvaardige Voetafdrukken is de ‘Macro Economische Verkenning+ 2013’ van het Platform Duurzame en Solidaire Economie.

  • Op dinsdag 11 december hebben vijf leden van het Platform DSE de MEV+ 201374 officieel aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken. Zie verslag.
  • Al eerder werd het rapport, op Duurzame Dinsdag (4 september 2012), in Den Haag aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Zie verslag van de aanbieding aan kamerleden

Op de kaft staan ook deze twee teksten: "Rechtvaardige Voetafdruk ver overschreden" en "Duurzame oplossingen bekend".

Het is te hopen dat vanuit de Tweede Kamer nu het initiatief wordt genomen om het grote zwijgen over onze gevaarlijk grote Mondiale Voetafdruk te doorbreken en op basis van mensenrechten snelle invoering van een effectief volumebeleid te eisen.