Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Eerste Nederlandse Degrowth Symposium Utrecht (28 juni 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 2017
  Milieudefensie en bevolkingsbeleid (9 december 2017)
  Conferentie Eco-sufficiency, Brussel (20 november 2017)
  Hans Lyklema overleden (31 oktober 2017)
  Earth Overshoot Day (2 augustus 2017)
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Milieudefensie en Bevolking

Motie over bevolking aangenomen!

Vijf leden van de Werkgroep Voetafdruk Nederland stelden een ‘Actuele motie’ op over het bevolkingsvraagstuk voor de ledenvergadering van Milieudefensie op 9 december 2017. In de motie wordt verwezen naar twee recente onderzoeken waarin scherp naar voren kwam dat bevolkingsbeleid hard nodig is om de snelle klimaatontwrichting nog enigszins binnen de perken te kunnen houden.

De motie, mede ondertekend door nog 9 personen, werd tijdens de vergadering in Utrecht door de voorzitter voorgelezen. Vervolgens kreeg Jan Juffermans het woord om de urgentie van het bevolkingsvraagstuk én de relatie met o.a. het vraagstuk van de klimaatontwrichting nader toe te lichten. Daarbij wees hij ook op de recente noodkreet van 15.364 wetenschappers uit 184 landen om de ecologische degradatie van de Aarde te stoppen. Er werd geen discussie gehouden, want die wordt opgeschort tot de volgende ledenvergadering in juni 2018. Het bestuur raadde evenwel de motie af, maar bij de stemming bleek dat er 45 mensen vóór de motie stemden en 30 tegen. Er zal in de komende maanden overleg plaatst vinden over wat en hoe Milieudefensie met de aangenomen motie haar beleid kan verbreden en versterken.

Zie de hele tekst en de namen van de ondertekenaars link(milieudefensie-motie over bevolking.pdf, hier) (pdf 270kb).