Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Onze Voetafdruk
 Mijn hemel
 Aarde
 Ecologica
 Living planet report
 Discussienota
 Quoteren
 Rantsoeneren
 Bevolking
 Gemeenten
 Quota mechanisms
 Energie
 Energierendement
 

Rantsoeneren

Deze pagina geeft de laatste ontwikkelingen (2020) weer van wat door de Werkgroep Voetafdruk Nederland (en andere organisaties) eerder Quoteren werd genoemd. Noem het Quoteren, Rantsoeneren, Budgetteren, het maakt niet uit. Om de te grote energieconsumptie van onze maatschappij in te dammen, zal het energieverbruik per persoon en door de overheid aan banden moeten worden gelegd.

Planet of the Humans

Een belangrijke eye-opener voor deze werkgroep en voor vele anderen was de film Planet of the Humans van Michael Moore, Jeff Gibbs en Ozzie Zehner. Er blijkt kort gezegd uit dat we het met "duurzame energiebronnen", biomassa, zon en wind, niet gaan redden. Sterker nog er wordt min of meer aangetoond dat deze energiebronnen fossiele energie,nodig hebben om tot de hun geleverde energie te komen. En zelfs meer dan ze opleveren.

Intuïtief wordt dat steeds duidelijker naarmate je langer nadenkt over de langzame vooruitgang van deze energiebronnen. En over de enorme investeringen, financieel maar daardoor ook qua energie en benodigde grondstoffen, die nodig zijn om ze op te tuigen.

Energierendement/EROI

Om dit uiteindelijk in bruikbare cijfers te vangen, is het begrip energierendement, EROI, nodig.

Waar fossiele energie een hoog energierendement, een hoge EROI, heeft, alhoewel dalend, blijkt dat de duurzame energiebronnen een EROI hebben die soms niet eens boven de één uitkomt. Bij een EROI van 1 wordt er geen netto energie gewonnen. Aangezien een EROI van minstens 5-7 nodig is, oorspronkelijke bronnen spraken zelfs van 14, om energiebronnen nuttig te laten zijn voor onze complexe hoogontwikkelde maatschappij, moet helaas geconcludeerd worden dat we aan zon, wind en biomassa niets hebben.

Maar wat dan wel?

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

In een bijeenkomst van de KNAW over klimaatverandering presenteerde PBL onderzoeker Detlef van Vuuren deze grafiek, met de boodschap dat we met de uitvoering van dit pad kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Het zijn eigenlijk drie paden, maar ze leiden alle drie lineair tot een CO2-uitstoot van nul van Nederland in 2050.

padpblparijsakkoord

Dat doen we dan toch? Maar hoe? Simpel en doeltreffend: voer een rantsoeneringssysteem op CO2 in op consumentenniveau en reserveer een deel (50%?) voor de overheid. We starten met de huidige jaarlijkse uitstoot en verminderen het volgens dit pad naar nul in 2050.

Dit heet ook wel een "CAP", plafond. Vandaar de naam RCC, Resource Cap Coalition, waar de Werkgroep Voetafdruk Nederland deel van uitmaakt. Zie Quota Mechanisms, in het Engels.

Alternatieven

Natuurlijk valt hier veel meer over te schrijven. Zo gaat het om meer dan CO2-uitstoot alleen. De Werkgroep Voetafdruk Nederland heeft daarom ook een quoteringsplan beschreven dat Voetafdruk quoteert (of rantsoeneert).

Maar zie vooral ook de plannen voor de TEQs, in Engeland ontwikkeld. Het Hongaarse plan staat beschreven in de website van ceeweb.

Er zijn natuurlijk tal van vragen te beantwoorden en op te lossen:

  • Hoe worden producenten in het systeem "ingeschakeld";
  • Hoe wordt de overheid bedeeld;
  • Hoe ga je om met import en export;
  • Hoe stimuleer je lokale markten.

De Werkgroep Voetafdruk Nederland is ervan overtuigd dat deze vragen kunnen worden beantwoord en dat uit de mogelijke verschillende systemen er een gekozen kan worden, die verder wordt uitgewerkt en op korte termijn kan worden geïmplementeerd op het moment dat er een politieke meerderheid voor is, of wanneer een burgerberaad daarover beslist, zie De Traanrede van Extinction Rebellion.

Lees verder hierover in de pagina's over Quoteren.