Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak, 25 maart 2022
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal, 19 februari 2022
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, 11 januari 2022
 Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel, 2021
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 2020
  De Traanrede (16 september)
  Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
  SER-advies biomassa (1 juli)
  Manifest Nederland na Corona (april 2020)
  Flatten the Footprint Curve (april 2020)
  Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
  Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2001 tot 2010
 

WVN adviseert SER

Op 1 juli werd het SER-advies over het stoken van biomassa voor warmte en vooral elektriciteitsproductie bekend. Zie het artikel van de NOS.

Ook de Werkgroep Voetafdruk Nederland had een document naar de SER (pdf 234kb) gestuurd. Hierin wordt betoogd dat er eenvoudigweg te weinig landoppervlak beschikbaar is om de benodigde biomassa te laten groeien.

Ook is het gebruik van biomassa voor elektriciteitsproductie contraproductief: het energierendement (EROI) van biomassa is te laag om het op zinvolle wijze in elektriciteitscentrales te gebruiken.

Hiermee vervalt het grootste deel van de duurzaam opgewekte elektriciteit waarmee het kabinet zich rijk rekende. En het is helaas nog erger: ook het energierendement van zonnepanelen, PV, blijkt niet te zijn wat er jaren lang van verwacht werd. En zelfs aan wind voor elektriciteit kleven grote problemen, die niet opgelost zijn en waarvan het de vraag is of ze ooit opgelost kunnen worden.

Het lijkt erop, dat de SER in de lijn van ons document heeft geadviseerd aan de regering.

Maar wat dan wel?

De Werkgroep Voetafdruk Nederland pleit al vele jaren voor een aantal essentiƫle ingrepen in onze maatschappij en economie. Zie daartoe onze homepage.

Korte samenvatting:

  • minder mensen
  • minder transport, dus een
  • regionalere economie
  • afschaffen van het vliegverkeer
  • rantsoeneren van de nog beschikbare energie op consumentenniveau
  • veel minder vlees en vis consumeren
  • niet invoeren van 5G

(Dit laatste is natuurlijk maar een speldenprikje, maar over uitrollen van 5G: wij zijn daar tegen omdat we er de energie niet voor hebben...)

Het klinkt drastisch, en dat is het natuurlijk ook. Misschien worden we er wel helemaal niet ongelukkiger van als we deze stappen zouden zetten.

Lees de bijdrage van de Werkgroep Voetafdruk Nederland aan de SER (pdf 234kb).