Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Onze Voetafdruk
 Mijn hemel
 Aarde
 Ecologica
 Living planet report
 Discussienota
  Literatuur
  Discussiepunten
 Quoteren
 Rantsoeneren
 Bevolking
 Gemeenten
 Quota mechanisms
 Energie
 Energierendement
 

Discussiepunten

Zoals geschetst in de discussienota stellen wij een aantal zaken ter discussie.

vraag

Standpunt Werkgroep Voetafdruk Nederland

Op welke schaal kan/dient duurzaamheid bereikt (te) worden?

Eigenlijk op mondiale schaal, maar om te beginnen per land of zelfgekozen regio van landen, zoals de EU.

Hoe kan in Nederland of in EU-verband duurzaamheid het beste bereikt worden?

Quotering van - idealiter - Voetafdrukken (de Terra's) lijkt ons vrijwel de enige begrijpelijke, rechtvaardige en daardoor haalbare mogelijkheid.

Hoe groot is in Nederland, de EU, of wereldwijd nu eigenlijk de overshoot?

Dat weten we niet precies, maar de uitkomsten van het Voetafdrukmodel zijn vrijwel zeker nog een onderschatting van de werkelijkheid. Dus respectievelijk minstens 600%, 160% en 78%, uitgaande van de gegevens van 2007 in de gebruikte tabel.

Hoeveel ruimte moet voor natuur worden gereserveerd?

15% is wel de absolute ondergrens.

Wie heeft recht op welke biocapaciteit en op welke delfstoffen? In het algemeen worden biocapaciteit en delfstoffen toegekend aan het land waarin deze zich bevinden. De vraag is of dit nog houdbaar is, vooral wat betreft delfstoffen.

Nog geen standpunt.