Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Onze Voetafdruk
 Mijn hemel
 Aarde
 Ecologica
 Living planet report
 Discussienota
  Literatuur
  Discussiepunten
 Quoteren
 Bevolking
 Gemeenten
 Quota mechanisms
 

Literatuur bij discussienota

Nederlands

English

1. Tim Jackson Welvaart zonder groei: economie voor een eindige planeet. Uitgeverij Jan van Arkel, 2010.

1. Tim Jackson Prosperity without Growth. Earthscan, 2009.

2. Living Planet Report 2010, zie ook de Nederlandse samenvatting.

2. Living Planet Report 2012 (try www.panda.org)

3. De oproep Planet First!, uitgave van INSID en de Nationale Postcode Loterij, Amsterdam, december 2009

3. [Wake-up call Planet First!]

4. Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten, van Jan Juffermans, Lemniscaat Rotterdam, 2006, vrij te downloaden.

4.

5. Het Standpunt van de Werkgroep DSE over Bevolking en Voetafdrukken, Tilburg, 2010. Zie ook economische groei.net.

5.

6. Klimaatdukaten, van David Fleming ( uitgeverij Jan van Arkel).

6. David Fleming Energy and the Common Purpose (2005). An introduction to Tradable Energy Quotas (TEQs), a model he proposed as early as 1996. Download via www.theleaneconomyconnection.net. For recent information on TEQs see www.teqs.net.

7. Het voorstel van Bert Vink voor quotering op basis van Voetafdrukken

7. (Bert Vink’s proposal for a quota system based on the Footprint Model)

8. Onze Ecologische Voetafdruk. Hoe het milieurecht kan helpen die te verkleinen. Oratie van prof. G.A. Biezeveld, Groningen, 2009.

8. (G.A. Biezeveld: Our Ecological Footprint. How legislation can help to reduce our footprint.)

9. Het verslag van de workshop ‘Verminderen NLse Voetafdruk’ van de Taskforce Biodiversiteit, in 2009 georganiseerd door de ministeries LNV en VROM.

9.

10. De presentatie Bevolkingsbeleid: Taboe of noodzaak? van Hans Lyklema) op de conferentie in Tilburg op 21 jan. 2010.

10. Hans Lyklema: Bevolkingsbeleid: Taboe of Noodzaak? [Population policy: taboo or necessity?] at conference of the Forum for Sustainable and Social Economy (PDSE) in Tilburg, 2010 (in Dutch).

11. De notitie "Maak duurzaamheid meetbaar" van Hans Lyklema, mei 2010

11. Hans Lyklema: Maak duurzaamheid meetbaar [Make sustainability measurable], 2010 (in Dutch).

12. Het rapport "Unintended Pregnancy: Worldwide Levels, Trends, and Outcomes”, Singh et al,

12. Singh et al.: Unintended Pregnancy: Worldwide Levels, Trends, and Outcomes. Studies in Family Planning 41: 241-250, 2010. (Studies in Family Planning)

13.

13. Reports on unplanned pregnancies and therefore often unwanted births, and ways of avoiding them. New York, Guttmacher Institute. For further reading, see their reference list and their 2012 report.

14. De Graaf en Loozen, Ongeplande zwangerschappen, Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005.

14. De Graaf & Loozen: Ongeplande zwangerschappen [Unplanned pregnancies]. Bevolkingstrends, CBS (Statistics Netherlands), 2005 (in Dutch).

15.

15. R. Engelman: An end to population growth: why family planning is key to a sustainable future. Solutions 2011.

16. Rob Hengeveld Wildgroei: overbevolking en de ontwrichting van milieu en samenleving. Zwerk Uitgevers, 2013. See www.robhengeveld.nl.

16. Rob Hengeveld Wasted World: how our consumption challenges the planet. University of Chicago Press, 2012.