Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Het model
 Historie
 Biocapaciteit
 Voetafdruk
 Bevolking
 Natuur
 Metingen
  Afrika
  Azië-Pacific
  EU
   België
   Duitsland
   Frankrijk
   Griekenland
   Ierland
   Italië
   Nederland
   Polen
   Spanje
   Verenigd Koninkrijk
  Noord-Amerika
  Latijns-Amerika
  Oost-Europa
  Midden-Oosten_Centraal-Azië
 

Polen

Polen voetafdrukken gegevens totalen

  • De bevolking van Polen is rond 1990 gestabiliseerd op ruim 38 miljoen. In 1961 was de bevolking 30 miljoen.
  • Opvallend is de stijging van de voetafdruk in de jaren 60 en 70, en de plotselinge daling tot een veel lager niveau na de val van de muur.
  • De totale biocapaciteit loopt gestaag terug.

Polen voetafdrukken gegevens gemiddeldes per persoon

  • Polen verkeert in overshoot, laatste 10 jaren met ongeveer 125%. Let op de toename van de voetafdruk p.p. in de laatste jaren.

Polen groei van bevolking en voetafdruk

  • De bevolking groeide eerst met ongeveer 1% per jaar en is inmiddels gestabiliseerd. De daling van de bevolking is minder dan 0,1%.
  • De voetafdruk p.p. vertoont een grillig verloop, waardoor de lineaire trendlijn weinig betekenis heeft. De niet-lineaire trendlijn (Poly.) toont de groei in de jaren 60 en 70, vervolgens een krimp van de voetafdruk p.p. in de jaren 80, en inmiddels weer een groei.