Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, 11 januari 2022
 Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel, 2021
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
  20180801_Earth Overshoot Day
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Symposium Postfossiele Toekomst

Op 2 oktober 2018 organiseerde de Werkgroep Voetafdruk Nederland een symposium onder bovenstaande titel. Met ongeveer 70 zeer geïnteresseerde deelnemers was het een groot succes.

Het symposium werd gehouden in het One Planet Gebouw in Amersfoort, dat naar verwachting meer dan klimaatneutraal gemaakt zal worden.

De middag werd op uitstekende wijze voorgezeten door Rachel Heijne, directeur van de VVM, het netwerk voor milieuprofesssionals.

Presentaties

Presentaties werden verzorgd door

  • Hans Meek, van de werkgroep, en ook auteur van het boek Ecologica. Het verschijnen van dit boek was aanleiding tot dit symposium.
  • Een reactie op zijn presentatie door Natascha Kooijman, ook lid van de werkgroep.
  • Pier Vellinga, hoogleraar in Wageningen en voorzitter van de stichting Urgenda.
  • Ron Wit, van Eneco, en deelnemen aan verschillende "Klimaattafels".
  • Leo van Wissen, directeur van het NIDI.

Verslag en documenten

Artikel in "Milieu"