Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, 11 januari 2022
 Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel, 2021
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Opinieartikel over rantsoeneren van Quintijn Hoogenboom in Trouw

In 2014 publiceerde de WVN de nota ‘Dicht de kloof tussen economie en milieu met quotering’ over de mondiale situatie van een groeiende wereldbevolking en de toenemende consumptie (en dus ook meer én grotere mondiale voetafdrukken). We zochten naar een mogelijke integrale aanpak. Met op pag. 8 een stappenplan. Het gaat om een aanpak die qua doelstelling effectief is en qua uitwerking rechtvaardig. Bij diverse presentaties was de reactie echter vaak ‘Daar is het nog te vroeg voor’.

Het lijkt er nu soms op dat we al te laat zijn… Onverwacht deed TNO een onderzoek naar het mogelijke draagvlak voor zo’n aanpak en dat bleek opmerkelijk groot. Quintijn, lid van de WVN, schreef vervolgens een opinieartikel, dat op 14 juli in Trouw werd gepubliceerd.