Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, 11 januari 2022
 Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel, 2021
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
  - Lezing Lyklema KLV Wageningen
  - UNFPA, A world of 7 billion
  - Landgebruik van Nederland
  - Voetafdruk van producten
  - Nieuwsbrief en discussienota
  20110923_Earth overshoot day
  20110923_partner global footprintnetwork
  - Monitor Duurzaam Nederland
  - Voedselvoetafdruk
  - Google
  - Tram versus bus
  - Emiraten
  - Unilever
 2010
 2009
 

Tram wint veruit van de bus

Ecolife in Leuven heeft de Voetafdruk van het openbaar vervoerbedrijf De Lijn in Vlaanderen gemeten. Daardoor konden ze ook de producten, ofwel de verschillende vervoermiddelen in detail berekenen. En daar kwam een opmerkelijke conclusie uit: de voetafdruk van de tram is gemiddeld 9 keer kleiner dan van de (diesel)bus, en wel 16 keer kleiner dan van de gemiddelde auto. Met 0,04 vierkante meter per passagier per kilometer veroorzaakt een tram de kleinste voetafdruk. Bij een bus is dat 0,36 m², bij een auto 0,64 m². De goede score voor trams is voornamelijk te danken aan het beleid van De Lijn om de trams voor 100 % op groene stroom te laten rijden.

Zie de site van Ecolife.