Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Eerste Nederlandse Degrowth Symposium Utrecht (28 juni 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 2017
 2016
  Noodzaak bevolkingsbeleid (december)
  Domela Nieuwenhuis-lezing (20 november)
  Living Planet Report (oktober)
  Quoteren van schaarse delfstoffen (17 oktober)
  Oxfam/Novib gebruikt Voetafdruk (september)
  Earth Overshoot Day (8 augustus)
  Stand.Zomer over bevolkingsgroei (2 augustus)
  Nieuwsbrieven Global Footprint Network (juli)
  Een tegen honderd (22 mei)
  Breed Welvaartsbegrip (april) document opslaan
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Domela Nieuwenhuis-lezing 2016

Op 20 november 2016 mocht Jan Juffermans de ?Domela Nieuwenhuis-lezing? houden in het naar hem genoemde museum in Heerenveen. Ondanks code geel die dag ging de lezing (over code rood voor de Aarde) gewoon door. Voor deze gelegenheid had Jan een nieuwe presentatie gemaakt met de titel: 'Naar Footprint Justice?'. De ondertitel: 'Een eerlijke Voetafdruk, een nieuw Mensenrecht' viel binnen het DN-gezelschap in goede aarde. Domela Nieuwenhuis was uitgever van het tijdschrift 'Recht voor Allen' en was ook vredes-activist.

Voetafdruk op Aarde

Ieder mens gebruikt een gedeelte van de ruimte op Aarde. Hoeveel ruimte hangt af van iemands consumptie en leefstijl. Met behulp van de Ecologische Voetafdruk zijn we in staat om met één getal, uitgedrukt in mondiale hectares, aan te geven hoeveel oppervlakte Aarde dat per persoon is.

Een eerlijke Voetafdruk, een nieuw Mensenrecht?

Onze grote Ecologische Voetafdruk op Aarde is een hoogst actuele mensenrechtenkwestie geworden. Juffermans ging in op de geschiedenis van het denken over de mondiale gebruiksruimte, het Voetafdrukmodel en de toepassingsmogelijkheden ervan. Daarbij kwamen o.a. de voetafdrukken van steden, landen, bedrijven en producten aan de orde, maar ook de vraag wat een Eerlijk Aarde-aandeel is.

  • Lees ook het hoofdredactioneel commentaar in de Leeuwarder Courant van 21 november.
  • Lees ook de link(domelanieuwenhuislezingnovemberd2016heerenveen.pdf, PowerPoint presentatie) die Jan Juffermans in Heerenveen gebruikte.