Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 De Traanrede (16 september)
 Korte ketens, advies aan minister Schouten (1 juli)
 SER-advies biomassa (1 juli)
 Manifest Nederland na Corona (april 2020)
 Flatten the Footprint Curve (april 2020)
 Environmental Emergency Plan Template Project (maart 2020)
 Living Planet Report over de natuur in Nederland (2020)
 IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Ecological Footprint Book (juli 2019)
 Eerste Nederlandse Degrowth Symposium Utrecht (28 juni 2019)
 Rethinking Economics (18 mei 2019)
 EU Overshoot Day (10 mei 2019)
 IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 2017
 2016
  Noodzaak bevolkingsbeleid (december)
  Domela Nieuwenhuis-lezing (20 november)
  Living Planet Report (oktober)
  Quoteren van schaarse delfstoffen (17 oktober)
  Oxfam/Novib gebruikt Voetafdruk (september)
  Earth Overshoot Day (8 augustus)
  Stand.Zomer over bevolkingsgroei (2 augustus)
  Nieuwsbrieven Global Footprint Network (juli)
  Een tegen honderd (22 mei)
  Breed Welvaartsbegrip (april) document opslaan
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 

Quoteren van schaarse delfstoffen

Op 17 oktober 2016 promoveerde Theo Henckens bij de Universiteit Utrecht op een proefschrift over het veilig stellen van schaarse delfstoffen.

Het gaat om metalen waarvan de voorraden zeker niet onuitputtelijk zijn. Nog afgezien van de energetische en monetaire kosten om ze te winnen. Die worden voor veel delfstoffen steeds hoger. De toptien schaarse delfstoffen zijn Antimoon, Goud, Zink, Molybdeen, Renium, Koper, Chroom, Bismut, Morium en Tin, met een geschatte voorraad tussen 30 jaar en 300 jaar. Henckens gaat uit van duurzame productie wanneer er voor minstens 1000 jaar van de delfstof nog gewonnen kan worden. Dat betekent dus voor deze tien en nog enkele andere delfstoffen dat de winning aan banden gelegd moet worden.

Quoteren

Hij pleit daarom voor een quoteringssysteem op twee manieren:

  1. Een (dalend) productiequotum voor grondstoffenlanden. Gespreid over een langere periode brengen grondstoffenlanden hun gezamelijke productie omlaag tot een niveau dat duurzaam/houdbaar genoemd kan worden. Deze landen worden daarvoor gecompenseerd. De productielanden mogen de quota onderling verhandelen.
  2. Distributie van de geproduceerde hoeveelheid schaarse grondstof over de landen van de wereld naar rato van inwoneraantal. Dat zal betekenen dat arme landen in eerste instantie veel meer ontvangen dan ze nodig hebben. Het overschot mogen ze verhandelen, waardoor het systeem eerlijk wordt.

Lees verder op: www.uu.nl/agenda/promotie-ertsreserves-drogen-op of via de ingang naar het gehele proefschrift . Link met het Voetafdrukmodel

Helaas zijn schaarse metalen niet in het Voetafdrukmodel opgenomen, dat is een van de tekortkomingen van het model. Deze quoteringsvoorstellen vormen daarom een zeer belangrijke aanvulling op de voorstellen van de Werkgroep Voetafdruk Nederland betreffende het quoteren van CO2 of Voetafdruk.