Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak, 25 maart 2022
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal, 19 februari 2022
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, 11 januari 2022
 Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel, 2021
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 2020
 2019
  IPCC Oceanen en Cryosfeer (september 2019)
  Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
  Ecological Footprint Book (juli 2019)
  EU Overshoot Day (10 mei 2019)
  IPBES rapport Biodiversity (juni 2019)
  WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2001 tot 2010
 

Groei-economie ter discussie

In het IPBES-rapport (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) wordt onze groei-economie ter discussie gesteld. Er moet ‘een fundamentele, systeem-brede herbezinning van technologische, economische en maatschappelijke factoren, inbegrepen denkpatronen, doelstellingen en waarden’ plaatsvinden. Dit vereist een wereldwijde inspanning die volgens Laurence Delina vergelijkbaar is met de mobilisatie tijdens oorlogstijd. Coördinerend hoofdauteur is prof. Ingrid Visseren van de Radboud Universiteit Nijmegen

IPBES (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem-Services.

Dowload dit pittige IPBES rapport