Home
Introductie
Diverse Maten
Uw Voetafdruk
Nieuws
Gemeenten
Tips
Rapporten
Gemeenten
Materiaal

Voor reacties kunt u met de De Kleine Aarde contact opnemen: info@dekleineaarde.nl of via Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 
Materiaal over de Mondiale Voetafdruk

 1.  Rapport van bedrijf Brighthouse
 2.  Mondiale Voetafdruk voor bedrijven
 3.  Kerkscan Mondiale Voetafdruk
 4.  Folder 'De Kerk en Mondiale Voetafdruk'
 5.  De Quick Scan (2 A4 - vrij van copyright)
 6.  12 Copyright-vrije artikelen over de Voetafdruk
 7.  Literatuur, tentoonstellingen, folders etc. van De Kleine Aarde
 8.  Video's literatuur en dergelijke elders verkrijgbaar
 9.  Tentoonstelling Voedselvoetafdruk
10. Pleidooi Footprintbelasting en Footprintlabel
11. PNAS artikel over Footprint
12. Mobiele banner-tentoonstellingen
13. Jongerenscan beschikbaar als download
14 Gratis boek over de voetafdruk
15 Artikel over wereldbevolking en voetafdrukken

PS: Zie voor recente publicaties het Nieuws.

 

1. Rapport van bedrijf Brighthouse

Dit is de eerste berekening van de Mondiale Voetafdruk van een Nederlands bedrijf: Brighthouse in Helvoirt.

Terug naar boven

 

2. Mondiale Voetafdruk voor bedrijven

Klik hier om het Model van de Mondiale Voetafdruk voor bedrijven te downloaden (Microsoft Excel bestand).

Klik hier om de Handleiding bij het Model van de Mondiale Voetafdruk voor bedrijven te downloaden (Adobe Acrobat bestand).

Klik hier om de Toelichting bij het Model van de Mondiale Voetafdruk voor bedrijven te downloaden (Adobe Acrobat bestand).

Terug naar boven

 

3. Kerkscan Mondiale Voetafdruk

Deze scan is gemaakt door Ecolife uit Leuven en De Kleine Aarde in Boxtel, in opdracht van de Remonstrantse Broederschap. Het is een formulier van 8 pagina's en de ervaring heeft geleerd dat het zeker vijf uur vergt om alle gegevens op tafel te krijgen. Bij dit project hoort een brochure, die kan worden aangevraagd bij de Remonstrantse Broederschap, Nieuwegracht 27A, 3512 LC Utrecht, tel. 030-2316970, e-mail info@remonstranten.org.

Klik hier op KERKSCAN voor het printen van het formulier.

Terug naar boven

 

4. Folder 'De Kerk en Mondiale Voetafdruk'

Klik hier om de Folder 'De Kerk en Mondiale Voetafdruk' te downloaden.

Terug naar boven

 

5. De Quick Scan (2 A4 - vrij van copyright)

Klik hier om de Quick Scan te downloaden.

Terug naar boven

 

6. 12 Copyright-vrije artikelen over de Voetafdruk

De volgende artikelen mag u vrij bewerken en gebruiken. Klik rechts met de muis op onderstaande titels en kies "Doel opslaan als..." (of "Save Target As...") om de Word documenten op te slaan:

De Mondiale Voetafdruk
Voedsel en de Mondiale Voetafdruk
Onderwijs en ontspanning en de Mondiale Voetafdruk
Wonen en de Mondiale Voetafdruk
Verkeer en vervoer en de Mondiale Voetafdruk
Kleding en de Mondiale Voetafdruk
Gas en de Mondiale Voetafdruk
Water en de Mondiale Voetafdruk
Elektriciteit en de Mondiale Voetafdruk
Verpakkingen en de Mondiale Voetafdruk
Hygiëne en de Mondiale Voetafdruk
Afval en de Mondiale Voetafdruk

Terug naar boven

 

7. Literatuur, tentoonstellingen, folders etc. van De Kleine Aarde

Bij De Kleine Aarde verkrijgbaar via tel. 0411-684921, Postbus 151, 5280 AD Boxtel of info@dekleineaarde.nl:

Hoeveel aarde nemen we (on)eigenlijk in beslag? Nut en noodzaak van 'Ecological Footprints', uitgave De Kleine Aarde, 1998, 20 pag.. Bij deze publicatie wordt gratis het verslag en het 'Footprint statement' meegestuurd van het Doordenkdebat over het model op 17 februari 1998. Kost € 3,40; inclusief de verzendkosten € 4,80.

De Mondiale Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten. Verslag van fase I van het proefproject 1999-2000, uitgave De Kleine Aarde, 2000. Kost € 4,60; inclusief de verzendkosten € 6,60. Dit verslag is ook te downloaden.

De Mondiale Voetafdruk en acht Nederlandse gemeenten. Landelijk proefproject 1999-2001. Verslag van fase II in 2000, uitgave De Kleine Aarde, 2001. Kost € 4,60; inclusief verzendkosten € 6,60. Dit verslag is ook te downloaden.

De Mondiale Voetafdruk en acht Nederlandse gemeenten. Verslag van fase III in 2001, met name de proef-campagnes in zes gemeenten. De Kleine Aarde, 2002. Kost € 4,60; inclusief verzendkosten € 6,60. Dit verslag is ook te downloaden.

Naar een grenzeloos duurzame gemeente; externe integratie van duurzame ontwikkeling op lokaal niveau, aan de hand van de Mondiale Voetafdruk. Door Thijs de la Court. Uitgave De Kleine Aarde, 2001. Kost € 6,90; inclusief verzendkosten € 8,90

Lespakket 'De Mondiale Voetafdruk', voor de brugklassen van HAVO en VWO. Drie delen, uitgave De Kleine Aarde, 2000. Kost € 15,90; inclusief verzendkosten € 17,35.

Quick Scan. Vragenlijst nieuwe stijl waarmee je in ongeveer 10 minuten een aardige indicatie krijgt van je eigen Voetafdruk. Is vrij van copyright, kopieer gerust!
Prijs € 0,20 per stuk, plus de verzendkosten.
Bestellen via tel. (0411) 68 49 21of info@dekleineaarde.nl

Poster 'Hoe staat u op de wereld?' € 1,- per stuk plus de verzendkosten. Bijvoorbeeld: 2 ex. € 2,45; 5 ex. € 5,50.

Artikelen-serie over de Mondiale Voetafdruk. 12 thema-artikelen, o.a. over voeding, elektriciteit en vervoer, speciaal gemaakt voor gebruik in de lokale pers, steeds voorzien van enkele praktische tips. Gratis te downloaden bovenaan de pagina achter nummer 6.

Terug naar boven

 

8. Video's literatuur en dergelijke elders verkrijgbaar

Voetafdrukken op Aarde, video van 22 minuten over vele inspirerende voorbeelden van lokaal duurzaam beleid, gekoppeld aan hun effect op de verkleining van de Mondiale Voetafdruk. Redactie: DKA. Verkrijgbaar bij Corazon in Tilburg, tel. 013-5362462, prijs € 25,- incl. BTW, excl. verzendkosten.

Footprints on Earth, de Engelse editie van bovenstaande video. Ook verkrijgbaar bij Corazon in Tilburg, tel. 013-5362462, prijs € 25,- incl. BTW, excl. verzendkosten.

Our Ecological Footprint; Reducing Human Impact on the Earth, by William Rees and Mathis Wackernagel, New Society Publishers, Gabriola Islands, BC, 1996, ISBN 1-55092-251-3. Te bestellen bij de boekhandel en te leen via openbare bibliotheken.

Ecological Footprints of Nations, by Mathis Wackernagel and others, ICLEI, Toronto, 1997. Evt. kan een kopie bij De Kleine Aarde besteld worden voor € 6,60, inclusief de verzendkosten..

Op goede voet met de aarde, op eerlijke voet met het Zuiden. Hoe beperken we onze Ecologische Voetafdruk? Brussel, 2000. Brochure van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO), Brussel, tel 00 32 2 5361940.

Op kleinere voet. De stap van Ecological Footprint naar beleid. Amsterdam, 1999. Folder van de Vereniging Milieudefensie, Amsterdam, tel. 020-5507300.

The Ecological Footprint of Benin, Bhutan, Costa Rica and the Netherlands. D.P. van Vuuren e.a.. Bilthoven, 2000. Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, tel. 030-2742046.

Sharing Nature's Interest. Ecological Footprint as an indicator of sustainability, by Nicky Chambers, Craig Simmons and Mathis Wackernagel. Earth Scan, London, 2000. ISBN 1 85383 739 3.

Footprints and Milestones: Population and Environmental Change. The state of the world population. United Nations Population Fund (UNFPA), 2001. Verkrijgbaar bij de World Population Foundation, Hilversum, tel. 035-6422304.

Terug naar boven

 

9. Tentoonstelling Voedselvoetafdruk

Dit is de Voedselvoetafdruk-tentoonstelling die bij De Kleine Aarde te huur of te koop is.
Klik hier voor de een impressie van de tentoonstelling bestaande uit 5 bannieren.

Terug naar boven

 

10. Pleidooi Footprintbelasting en Footprintlabel

Klik hier voor om het document 'Pleidooi Footprintbelasting en Footprintlabel' te bekijken.

Terug naar boven

 

11. PNAS artikel over Footprint

Onder de titel ‘Tracking the ecological overshoot of the human economy’ verscheen in juli 2002 een artikel van 6 pagina’s over de Voetafdruk in de ‘Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America’, kort PNAS genaamd. Volgens kenners een doorbraak voor het Voetafdrukmodel. Het artikel is van de hand van Mathis Wackernagel, in samenwerking met tien andere auteurs. Het werd namens PNAS geredigeerd door Edward O. Wilson van de Harvard University, Cambridge (MA). Klik hier voor het artikel. Voor de berekeningen en de spreadsheet wordt verwezen naar de PNAS website, www.pnas.org.

Terug naar boven

 

12. Mobiele banner-tentoonstellingen

Energie en de Klimaatvoetafdruk
Banner-tentoonstelling  van 7 banners (80 x 200 cm, vrijstaand voor
binnenshuis) over onze mondiale Klimaatvoetafdruk en hoe we die zo mooi mogelijk kunnen maken. Eenvoudig op te zetten. Te huur voor 140 euro per week, excl. de verzending.

Klik op de afbeeldingen voor een uitvergroting

_blank
_blank

Een Duurzame Voedselvoetafdruk
Banner tentoonstelling van 5 banners (80 x 200 cm, vrijstaand voor
binnenshuis) over onze mondiale Voedselvoetafdruk en hoe we die zo mooi mogelijk kunnen maken. Eenvoudig op te zetten. Te huur voor 100 euro per week, excl. de verzending.

_blank

Terug naar boven

 

13. Jongerenscan beschikbaar als download

Voor jongeren, bijvoorbeeld op de basisschool, is een vereenvoudigde scan gemaakt. Naar keuze kun je de zwart/wit- of kleurenscan downloaden.
Deze scan is een co-productie van COS-Nederland en De Kleine Aarde.

Terug naar boven

 

14. Gratis boek over de voetafdruk

Dit boek: "Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk" is gratis te downloaden op www.janjuffermans.nl.

 

15. Artikel over wereldbevolking en voetafdrukken

Klik hier.

 

Terug naar boven