Home
Introductie
Diverse Maten
Uw Voetafdruk
Nieuws
Gemeenten
Tips
Rapporten
Gemeenten
Materiaal

Voor reacties kunt u met de De Kleine Aarde contact opnemen: info@dekleineaarde.nl of via Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 

Nieuws... op de voet gevolgd

december 2001  -  Gemeenten gaan door
   -  Nieuwe gemeenten welkom!
   -  Uitgave UN Population Fund
   -  Tentoonstelling blijft in 2002
   -  14.700 bezoekers en 1.940 voetafdrukken
   -  Onderzoek Europees Parlement
   -  Noors onderzoek met +
     
november 2001  -  Naar grenzeloos duurzame gemeenten
   -  Nieuwe website voor de Foot Fight
   -  Voetafdrukken en bevolking
   -  Voetafdruk-animatie op de Floriade
     
september 2001  -  Pilotproject Europese gemeenten
   -  Voetafdruk positief uit Noors onderzoek
   -  De Voetafdruk in België
   -  Verslag 2000 Nederlands proefproject
   -  Eerste Voetafdrukken producten en diensten
   -  Sharing Nature's Interest
   -  Engelstalige site
   -  Amersfoort bijvoorbeeld
   -  Amsterdam en Boxtel
     
juli 2001  -  Tentoonstelling Mondiale Voetafdruk open!
   -  Meer dan 11.000 bezoekers
   -  Nieuw Footprint-model voor Gemeente Oslo
     
13-06-2001  -  15.000 leerlingen en de Voetafdruk
   -  NOVIB Festival Mundial
   -  Walk of Fame
   -  Foot Fight
     
08-06-2001  -  Voetafdrukken van 150 landen

Bekijk hier het actuele nieuws.

 

- Nieuws van december 2001 -

Gemeenten gaan door

Minstens drie gemeenten gaan in 2002 door met de Mondiale Voetafdruk. Dat bleek bij de evaluatie van de campagnes met de Mondiale Voetafdruk die het afgelopen jaar in 6 Nederlandse gemeenten zijn gehouden. De gemeenten die doorgaan zijn Bergen op Zoom, Pijnacker en Wymbritseradiel. Ze vinden dat ze de Voetafdruk ook goed als een algemene 'kopstok' kunnen gebruiken, waar je diverse thema's en andere activiteiten (zoals ecoteams en internationale samenwerking) aan kunt 'ophangen'. De drie andere gemeenten, 's-Hertogenbosch, Leidschendam en Nieuwegein, die ook campagne voerden, zijn het met die opvatting eens, maar hebben nog geen vervolgactiviteiten gepland. Het driejarig proefproject is nu formeel afgelopen. Over de ervaringen in het laatste jaar zal begin 2002 een verslag verschijnen. Eerder verschenen verslagen over 1999 en 2000. Ze zijn op deze site te vinden.

Terug naar boven

Nieuwe gemeenten welkom!

Met de ontwikkelde materialen en de ervaringen in de zes proefgemeenten kunnen nu ook andere gemeenten met de Mondiale Voetafdruk aan de slag. Vooral als er in de gemeente al serieus aan duurzaamheid wordt gewerkt en de wens bestaat de mondiale dimensie van het lokale beleid voor het voetlicht te brengen, is de Voetafdruk een ideaal middel. De Kleine Aarde wil graag nieuwe gemeenten op gang helpen. Dus aanmeldingen en vragen over een eigen plan van aanpak zijn vanaf nu van harte welkom! Per post: Postbus 151, 5280 AD Boxtel, t.a.v. Jan Juffermans. Per email: j.juffermans@dekleineaarde.nl Tel. 0411-684921.

Terug naar boven

Uitgave UN Population Fund

In november werd al gemeld dat er een nieuw rapport is uitgekomen over de mondiale bevolkingsproblematiek en de voetafdruk en waar het besteld kan worden. De Engelse titel is 'Footprints and Milestones: Population and Environmental Change'. Het is een uitgave van UNFPA, het United Nations Population Fund. De World Population Foundation in Hilversum, die de presentatie van de publicatie in Nederland verzorgde, heeft ook een Nederlandse samenvatting gemaakt.

Terug naar boven

Tentoonstelling blijft in 2002

De tentoonstelling over de Mondiale Voetafdruk, die een paar maanden geleden geopend werd in de kas van De Kleine Aarde in Boxtel, zal daar ook in 2002 te zien zijn. Daartoe is besloten na de vele positieve reacties. De tentoonstelling laat de voetafdruk zien van zes families uit zes representatieve landen van elk werelddeel, aan de hand van grote foto's. Ook wordt het model uitgelegd, kan men met elektrospelen de eigen kennis testen en ziet men van 25 min of meer bekende Nederlanders een foto, een echte voetafdruk en de berekende Mondiale Voetafdruk; ze lopen uiteen van 1,5 ha tot 7 hectare. Alle bezoekers worden uitgedaagd ter plaatse hun eigen berekening te maken en vervolgens op de Voetenbank te zetten.

Terug naar boven

14.700 bezoekers en 1.940 voetafdrukken

Mede door het Nieuws op de Voetenbank is het bezoek aan de site de laatste maanden weer flink stijgende. In een jaar tijd zijn er ruim 14.700 bezoekers geregistreerd en gemiddeld bekijkt men ruim drie pagina's. Helaas zet nog niet iedereen zijn/haar berekende voetafdruk ook op de bank. Er werden 1.940 voetafdruk-metingen gemaakt. De meeste kwamen uit Den Bosch (152), waar een campagne werd gehouden. Opmerkelijk is de score uit Amsterdam (107) en Rotterdam (49), terwijl daar nog geen speciale activiteiten plaats vonden, voorzover wij weten.

Terug naar boven

Onderzoek Europees Parlement

Er is een verkennend onderzoek gedaan naar de methode van de Voetafdruk, vergeleken met andere indicatoren voor duurzaamheid. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ecotec, Research & Consulting Ltd. in Birmingham (UK), www.ecotec.com . De titel van het rapport is "Ecological Footprinting. A Technical Report to the STOA Panel". Alles afwegende komt men tot de conclusie dat de Voetafdruk een van de meest bruikbare methoden voor het meten van duurzaamheid is. Natuurlijk met een paar kritische kanttekeningen, waar men rekening mee moet houden. Het rapport draagt de formele code: PE 297.571/Fin.St.

Terug naar boven

Noors onderzoek met +

Eerder werd hier melding gemaakt van een vergelijkend onderzoek naar duurzaamheids-indicatoren in Noorwegen. De Mondiale Voetafdruk kwam daar heel goed uit naar voren. Na overleg met de betrokken onderzoekers kan gemeld worden dat er zelfs nog een extra pluspunt aan de Voetafdruk gegeven kan worden, namelijk voor biodiversiteit. Voor het behoud van planten- en diersoorten wordt immers bij de berekening van het 'eerlijk aarde-aandeel' een minimale reservering van 12% ruimte gemaakt. Dus indirect wordt bij de Voetafdruk wel degelijk rekening gehouden met het behoud van de mondiale biodiversiteit.

Terug naar boven

 

 

- Nieuws van november 2001 -

Naar grenzeloos duurzame gemeenten

Wim Kuiper, directielid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kreeg op donderdag 8 november 2001 uit handen van auteur en duurzaamheidsdeskundige Thijs de la Court de publicatie Naar een grenzeloos duurzame gemeente uitgereikt. Deze publicatie is een resultaat van het proefproject dat acht Nederlandse gemeenten rondom de Mondiale Voetafdruk uitvoeren. Het project, gecoördineerd door De Kleine Aarde te Boxtel, heeft als doel de mondiale dimensie van lokale ontwikkeling zichtbaar te maken met behulp van de Mondiale Voetafdruk.

Duurzame ontwikkeling vraagt niet alleen inzet op internationaal en nationaal, maar ook lokaal niveau. Maatschappelijke veranderingen zijn immers alleen mogelijk als burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich er voor inzetten. De lokale overheid staat dicht bij deze groepen en heeft daarom een belangrijke sleutel in handen voor een duurzame toekomst.

Deze publicatie laat zien hoe de samenhang tussen de beleidsterreinen binnen de gemeente, maar ook de samenwerking tussen gemeente en burgers een noodzakelijke en praktische voorwaarde is voor een goed lokaal beleid waardoor duurzaamheid dichterbij komt. Niet als een abstract begrip maar in concrete uitwerkingen van lokaal beleid op de meest belangrijke beleidsvelden van de gemeentelijke organisatie. Voor elke wethouder wordt duidelijk dat hij of zij en deelverantwoordelijkheid heeft voor een duurzame gemeente. Het model van de Mondiale Voetafdruk kan daarbij een waardevolle rol spelen als communicatiemiddel en als beleidsinstrument.

In tien hoofdstukken geeft de publicatie een beeld van de Mondiale Voetafdruk als instrument voor duurzaam lokaal beleid. Na een inleidend hoofdstuk en een kort overzicht van de Mondiale Voetafdruk van de deelnemende gemeentes, behandelt ieder hoofdstuk een van de onderdelen waaruit de Mondiale Voetafdruk is opgebouwd, zoals voedsel, papier & afval en verkeer & vervoer. Per onderdeel staan vervolgens een tiental concrete beleidsopties voor de verkleining van de Mondiale Voetafdruk beschreven. Beschikbare literatuur en materiaal staan tot slot gerangschikt in hoofdstuk elf.

Naar een grenzeloos duurzame gemeente; Externe integratie van duurzame ontwikkeling op lokaal niveau, aan de hand van de Mondiale Voetafdruk kunt u bestellen door ƒ 17,50/EURO 8,- (inclusief verzendkosten) over te maken op giro 52730 van De Kleine Aarde te Boxtel, met vermelding 'Grenzeloos Duurzame Gemeente'.

Terug naar boven

 

Nieuwe website voor de Foot Fight

Voor de campagne Foot Fight van de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO) is de nieuwe website www.voetafdruk.nl van start gegaan. Vanaf 1 januari 2002 gaat de wedstrijd van start waarmee je leuke prijzen kunt winnen. Alle informatie is te vinden op de site.

Terug naar boven

 

Voetafdrukken en bevolking

Langzaam maar zeker wordt het 'eerlijk aarde-aandeel' van 1,7 ha kleiner. Dat komt deels door verwoestijning en ander verlies van vruchtbare gronden (naar schatting ongeveer 16 miljoen hectare per jaar). Het komt echter grotendeels doordat de wereldbevolking, vooral door armoede, nog aanzienlijk zal groeien. Geschat wordt dat we uitkomen op rond de 9 miljard in 2050.
Naast bevolking wordt de totale voetafdruk van de mensheid bepaald door onze leefstijlen en de gebruikte technologie. Dus op die drie fronten kunnen we werken aan meer duurzame voetafdrukken.
Begin november is het rapport 'Voetafdrukken en mijlpalen; veranderingen in bevolking en milieu' verschenen. In Nederland te bestellen bij de World Population Foundation, te Hilversum, tel. 035-6422304 of email: office@wpf.org.

Terug naar boven

 

Voetafdruk-animatie op de Floriade

In de stand van de Wageningse Universiteit op de Floriade in 2002 zal een korte animatiefilm over de Voetafdruk getoond worden. De film van ongeveer 5 minuten wordt gemaakt door Katja Muller van de Hogeschool voor de Kunsten te Hilversum. De inhoud gaat vooral over de Voetafdruk van voeding. Het wordt een filmpje zonder tekst, zodat ook de vele buitenlandse bezoekers de inhoud gemakkelijk kunnen volgen.

Terug naar boven

 

 

- Nieuws van september 2001 -

Pilotproject Europese gemeenten

In Oslo vond in augustus de tweede 'expertmeeting' plaats over een nieuw Europees Voetafdruk-model voor gemeenten, waarmee bijvoorbeeld Rome vergelijkbaar wordt met De Haag. Er waren vertegenwoordigers uit 7 EU-landen, die allemaal ervaring hebben met lokale berekeningen. Vanuit Nederland was Jan Juffermans van De Kleine Aarde deelnemer. Na de gemeente Oslo hebben ook Bristol (UK), Den Haag, Vantaa (Finland), Wenen en Turijn (Italië) zich aangemeld voor het pilotproject dat naar verwachting in 2002 van start gaat. Er is ook interesse vanuit Stockholm, Helsinki en de Italiaanse gemeenten Modena en Ferravia. Zie voor meer info het bericht over de eerste bijeenkomst in Rome en op www.sustainable-cities.org/indicators/.

Terug naar boven

 

Voetafdruk positief uit Noors onderzoek

Het model van de Mondiale Ecologische Voetafdruk komt heel positief uit een recent Noors onderzoek, dat op bovengenoemde bijeenkomst door Carlo Aall werd gepresenteerd. Samen met het model 'Factor 10' scoort de Voetafdruk 12 van de 15 pluspunten, in vergelijking tot nog 11 andere monitor-systemen van duurzaamheid (carlo.aall@vestforsk.no).

Terug naar boven

 

De Voetafdruk in België

Diverse organisaties in België zijn aktief met de Mondiale Ecologische Voetafdruk.
VODO heeft het fraaie boekje 'Op goede voet met de aarde, op eerlijke voet met het Zuiden' uitgegeven, 0,50 euro (Anke van Altena, tel. 02/536 19 52, email vodo@ngonet.be).
Ecolife voert de actie 'Ecoscore' waarbij 100 huishoudens hun Voetafdruk in 100 dagen met 100 voetbalvelden verkleinen. Ze maakten ook de Quick Scan voor België, die is te vinden op de site (robrecht.cardyn@ecolife.be, website www.ecolife.be of www.ecoscore.be).
De provincie Antwerpen heeft een fraaie tentoonstelling over duurzame ontwikkeling laten maken, waarin de Voetafdruk centraal staat. Voor de gemeenten is de expo gratis te leen en hij loopt als een trein (Karin van der Auwera, tel. 03/259 12 00, email milieu@pih.provant.be).
PIME (Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie) maakte een Infospel met de Voetafdruk voor 15-18 jarigen, dat begeleid wordt door PIME-medewerkers (Gike Neels, tel. 015/31 95 11, email info@pime.provant.be).
Ook in de campagne 'Er is maar één aarde' van 'Broederlijk Delen' speelt de Voetafdruk een belangrijke rol met het actiemodel Hectaren Sparen en de Quick Scan voor België (tel. 02/502 57 00, email info@broederlijkdelen.be, site www.broederlijkdelen.be).

Terug naar boven

 

Verslag 2000 Nederlands proefproject

Op deze site kunt u nu het tweede verslag (over 2000) gedeeltelijk downloaden van het proefproject met acht Nederlandse gemeenten en de Mondiale Voetafdruk. Het volledige verslag, met alle bijlagen, is te bestellen bij De Kleine Aarde door f 14,50 (incl. verzendkosten) over te maken op giro 52730 van DKA te Boxtel, met vermelding Verslag fase II Mondiale Voetafdruk.

Terug naar boven

 

Eerste Voetafdrukken producten en diensten

In Engeland is het eerste rapport verschenen met de berekening van de Voetafdruk van twee bedrijven. Daarmee kan ook de Voetafdruk van producten en diensten bepaald worden. Van Anglian Water Company werd de productie van water onder de loep genomen. En van het adviesbureau 'Best Foot Forward', dat zelf heel actief is met de Footprint, kunnen nu de adviezen van een footprintlabel voorzien worden. Het rapport is gratis te downloaden via www.bestfootforward.com (Acca-rapport no 65).
GroenLinks organiseerde in september een tweetal bijeenkomsten over het nut van de Voetafdruk voor bedrijven en producten (Margot Schmitz 030-2399907, email europa@groenlinks.nl).

Terug naar boven

 

Sharing Nature's Interest

Dit is de titel van het meest recente (goede) boek over de Voetafdruk. Het is geschreven door door Nicky Chambers, Craig Simmons en Mathis Wackernagel. De ondertitel: Ecological Footprints as an Indicator of Sustainability. Het omvat 200 pagina's en de prijs is ongeveer 20 Euro. Het ISBN nummer: 1 85383 739 3 en de uitgeverij is Earth Scan, London.

Terug naar boven

 

Engelstalige site

Er is veel vraag naar Engelstalige informatie over de Footprint. Die is te vinden op de site van Best Foot Forward: www.bestfootforward.com . BFF is een bureau dat o.a. berekeningen maakte voor Oxford en het eiland Wight en is nu aan de slag met London. BFF is ook nauw betrokken bij het Europese Footprint project.

Terug naar boven

 

Amersfoort bijvoorbeeld

Van de diverse campagnematerialen, die ontwikkeld werden voor het proefproject, wordt al volop gebruik gemaakt door andere gemeenten en organisaties. Op deze site kunt u via de eerste pagina de materialenlijst vinden. Bij DKA kunt u een setje proefmateriaal aanvragen (0411-684921). Met name de Quick scan, de folder en de poster worden in stands en op bijeenkomsten gebruikt om mensen met hun Mondiale Voetafdruk kennis te laten maken.
In Amersfoort stond op de open dag van het duurzaamheidscentrum Schothorst (23.09.01) een speciale Footprint-kraam, waar de bezoekers hun eigen Voetafdruk konden berekenen. De reacties waren heel positief. Nu wordt er gewerkt aan een Voetafdruk-campagne (Dick Rozing, tel. 033-4552031).

Terug naar boven

 

Amsterdam en Boxtel

Met dezelfde methode als waarmee de Voetafdruk van de eerste acht gemeenten werd berekend, kan het Van Hall Instituut (tel. 058-2846177) nu relatief eenvoudig de berekening verzorgen van andere gemeenten. Amsterdam was de eerste die dat liet doen en komt uit op een gemiddelde van 4,2 hectare per inwoner. Boxtel is de tiende gemeente geworden: de Werkgroep Lokale Agenda 21 van Boxtel heeft op 20 september de berekening van de gemiddelde Boxtelaar naar buiten gebracht, uitkomend op 4,8 hectare. Er wordt nu een campagne ontwikkeld om aan verkleining van de Voetafdruk te gaan werken.

Terug naar boven

 

 

- Nieuws van juli 2001 -

Tentoonstelling Mondiale Voetafdruk open!

Zaterdag 7 juli opende Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome, officieel de tentoonstelling over de Mondiale Voetafdruk in de grote kas van De Kleine Aarde in Boxtel. Hij zette daarbij lettelijk zijn voet tussen de deur, in de klei. Daarvan zal door Bert Schneider een artistiek glazen paneel worden gemaakt, samen met nog 24 andere voetafdrukken die dezelfde dag gezet werden. Zo krijgt De Kleine Aarde haar eigen 'Walk of Fame', met onder anderen de Tweede-Kamerleden Theo Meijer (CDA), Remi Poppe (SP) en Ton de Swart (VVD), maar ook de publicist en politicus van GroenLinks Roel van Duijn en de burgemeester van Boxtel Jan van Homelen. Vanaf 1 september zullen alle voetafdrukken, samen met foto en gegevens als de berekende voetafdruk, ook in de kas hangen.
De tentoonstelling is dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken; tot 1 november ook op zaterdag en zondag. Dan kunt u gelijk een wandeling maken door het fraaie Ecopark van De Kleine Aarde en bijvoorbeeld het Bolhuis bekijken, bekend als 'de bakermat van de eco-architectuur in Nederland'.Terug naar boven

 

Meer dan 11.000 bezoekers

Als u dit leest is het aantal bezoekers van deze site al ver boven de 11.000 uitgekomen. Dit heugelijke feit werd zaterdag 7 juli bekend gemaakt tijdens de 'Walk-of-Fame-dag' op De Kleine Aarde. Vooral sinds op deze site ook de quick scan zowel ingevuld als gedownload kan worden, is het aantal bezoeken flink toegenomen. Natuurlijk hopen we dat alle bezoekers goed met de informatie uit de voeten kunnen!

Terug naar boven

 

Nieuw Footprint-model voor Gemeente Oslo

Ruim 90 gemeenten in Europa hebben zich aangemeld voor een gezamenlijk monitor-programma. Het is een initiatief binnen de Europese Campagne voor Duurzame Gemeenten en de Lokale Agenda 21, waaraan ruim 1200 gemeenten mee doen.
Onlangs kwamen Footprint-specialisten uit 7 Europese landen, waaronder Nederland, samen in Rome. Op basis van diverse Footprint-berekeningen van gemeenten, wordt gezamenlijk gezocht naar een vereenvoudigde methode, zodat vergelijking mogelijk wordt. De gemeente Oslo heeft zich al aangemeld om als eerste het nieuwe model uit te testen. Er worden elders uit Europa nog vier of vijf gemeenten gezocht voor de testfase.
Om goede lokale energiegegevens te krijgen is in Rome besloten een politiek debat te starten over het recht van gemeenten op gegevens per wijk van de bewoners. Gegevens van bedrijven en instellingen kunnen apart gehouden worden. Dat is voor de berekening van de Mondiale Voetafdruk zelfs gewenst, om dubbeltellingen te voorkomen!

Terug naar boven

 

 

- Nieuws van juni 2001 -

15.000 leerlingen en de Voetafdruk

Rond het Festival Mundial in Tilburg zullen 15.000 leerlingen van basisscholen in midden Brabant kennis maken met de Mondiale Voetafdruk. Er is speciaal lesmateriaal ontwikkeld door het COS in Tilburg en het Natuurmuseum Brabant.

Terug naar boven

 

NOVIB Festival Mundial

De NOVIB gaat met de Voetafdruk aan de slag op het Festival Mundial zelf. Jongeren worden uitgedaagd hun eigen voetafdruk te maken.

Terug naar boven

 

Walk of Fame

De Kleine Aarde in Boxtel is het project 'Walk of Fame' gestart om de Mondiale Voetafdruk meer bekendheid te geven. Honderden bekende en minder bekende Nederlanders, waaronder de Tweede Kamerleden, zijn gevraagd hun Voetafdruk te berekenen. Op 7 juli wordt in een glazen kas een bijzondere tentoonstelling geopend. Naast een beeldende uiteenzetting van de Voetafdruk worden er van 6 culturen grote foto's getoond uit het befaamde boek 'Material World' van Peter Mentzel. Daarbij informatie over al hun bezittingen en natuurlijk ook hun Voetafdruk. Verder twee spelen met de Voetafdruk en voor iedereen de mogelijkheid de eigen Voetafdruk te berekenen. Dat alles in een fraai decor van bloeiende planten.

Terug naar boven

 

Foot Fight

De Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO) gaat eind 2001 van start met een wedstrijd onder jongeren om de Voetafdruk te verkleinen. Er is daarvoor een speciale jongeren-quick scan gemaakt. In 2002 zal er een slotdebat met politici georganiseerd worden. Op 7 juli zetten ze hun plannen verder uiteen op de Kleine Aarde, bij de opening van de Walk of Fame-tentoonstelling.

Terug naar boven

 

Voetafdrukken van 150 landen

Het Wereldnatuurfonds heeft het zeer toegankelijke en goed geillustreerde ''Living Planet Report 2000'' uitgebracht. Het werd in Brussel gepresenteerd door prof. Ruud Lubbers), vlak voor de grote Klimaatconferentie in Den Haag, eind 2000. In dit rapport wordt voor het eerst de afname van de mondiale biodiversiteit gezet tegenover de toename van de menselijke Voetafdrukken op aarde. De Mondiale Voetafdruk is nu berekend voor 150 landen en tevens uitgewerkt voor de zes onderdelen: akkerbouwgrond, weidegrond, bossen, energie/CO2-uitstoot, visgronden en bebouwde omgeving.
Met name actueel is het goede overzicht in dit rapport van de verschillen in CO2-uitstoot per land.
Het WWF-rapport komt op een goed moment, nu in zes Nederlandse gemeenten de campagne 'Meet uw eigen Mondiale Voetafdruk' van start is gegaan. Daarvoor is veel campagne-materiaal gemaakt, zoals de quick scan, folders, een poster, een tentoonstelling en deze speciale campagne-site, waarop nu ook de berekende Voetafdrukken geregistereerd kunnen worden. De bewoners wordt in deze campagne de vraag voorgelegd 'Hoe staat u op de wereld?' En ze worden aangemoedigd de eigen Voetafdruk te berekenen.
Het nieuwe rapport kan bij het WNF besteld worden, tel. 030-693 73 74 of 06-57 65 04 35.

Terug naar boven