Home
Introductie
Diverse Maten
Uw Voetafdruk
Nieuws
Gemeenten
Tips
Rapporten
Gemeenten
Materiaal

Voor reacties kunt u met de De Kleine Aarde contact opnemen: info@dekleineaarde.nl of via Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 

Nieuws... op de voet gevolgd

december 2005
-
Rapport van het European Environment Agency
 
-
Voetafdruk biologische landbouw 20 % kleiner
 
-
Llink omarmt Mondiale Voetafdruk
 
-
De footprint van Cardiff
 
-
Sportwereld op grote voeten
 
-
Stadsdelen van Den Haag
 
-
Stands en lezingen
     
september 2005
-
Van 1,7 naar 1,8 hectare
 
-
Footprint naast het BNP
 
-
Nog een EU-rapport
 
-
Broeikas Voetafdruk
 
-
Footprint Manifest
     
juli 2005
-
Het Europees Voetafdruk-rapport
 
-
34.000 Voetafdrukken geregistreerd
 
-
Wenen gebruikt de DKA-scan
 
-
De VoedselVoetafdruk
 
-
Grote voetafdrukken, grote schulden
     
mei 2005
-
Wales en WWF lopen voorop
 
-
Voetafdruk in De Derde Kamer
 
-
Overvloed & Onbehagen
 
-
Persoonlijk Duurzaamheids Convenant
 
-
Groene Voeten en meer in België
 
-
Foot Fight van de Jeugdraad
     
maart 2005
-
Voetafdruk op Hogeschool
 
-
Footprint Tribunaal 2006
 
-
Milieudienst meet eigen Voetafdruk
 
-
Koken met voeten en aardbollen
 
-
Vakantiebeurs en gratis ‘Special’ over VakantieVoetafdruk
     
januari 2005  -  Nieuw: de VakantieVoetafdruk
   -  Nederland weer op 4,7 ha
   -  Shrink & Share
   -  Schone Handafdruk
   -  Voetafdruk van Amsterdam-Zuid
     

 

Nieuws over de Mondiale Voetafdruk – December 2005

Rapport van het European Environment Agency

De Mondiale Voetafdruk van Europa is ruim dubbel zo groot als de aanwezige bio-capaciteit (natuurlijke gebruiksruimte) in Europa zelf. Dat betekent dat Europa op grote schaal bio-capaciteit importeert. De gemiddelde voetafdruk van de Europeaan is bijna 5 hectare. Mondiaal is 1,8 ha per wereldbewoner beschikbaar, inclusief ruimte voor de natuur. Het European Environment Agency (EEA) in Kopenhagen bracht op 29 november deze gegevens naar buiten in het rapport ‘The European Environment – State and Outlook 2005’. Tevens werden de nieuwe landen-footprints gepubliceerd, die met steun van het EEA zijn berekend. Daarbij zijn vooral verbeteringen aangebracht wat betreft de import en export van bio-capaciteit. Voor meer informatie zie www.footprintnetwork.org.

Terug naar boven

Voetafdruk biologische landbouw 20 % kleiner

De Kleine Aarde werkt, samen met Ecolife (Leuven) en met steun van Biologica (Utrecht), aan een site voor het berekenen van de persoonlijke Voedsel Voetafdruk. Hij zal vanaf 1 januari 2006 beschikbaar zijn via www.voedselvoetafdruk.nl. Dan kan iedereen, aan de hand van veertien vragen, uitrekenen hoe haar of zijn totale voedingspatroon eruit ziet, in mondiaal perspectief. Het moeilijkste probleem bij het maken van de site was vast te stellen hoe de verhouding tussen ‘gangbare’ en biologische landbouw moet worden ingeschat. Op basis van diverse (internationale) onderzoeken en advies van deskundigen, is voorlopig vastgesteld dat de Mondiale Voetafdruk van biologische producten 20 % kleiner is. Dat is gerekend tot aan de uitgang van het landbouwbedrijf. Er wordt nader onderzoek gedaan.

Terug naar boven

Llink omarmt Mondiale Voetafdruk

De nieuwe omroep Llink omarmt de Mondiale Voetafdruk. Het model sluit immers naadloos aan op hun doelstellingen: duurzaamheid, mondiaal, sociaal en ecologisch. Op de homepage van de site www.Llink.nl staat het logo van de Mondiale Voetafdruk en daar kun je doorklikken naar informatie en de quickscan. Maar dat is nog niet alles. Eind november werd in twee uitzendingen op radio en tv aandacht besteed aan de voetafdruk. Een ervan kun je via de genoemde site alsnog beluisteren. Het gaat om het radioprogramma 'Llinke Soep' van 2 december op Radio 1. En Llink is meer van plan..... 

Terug naar boven

De footprint van Cardiff

Met een indrukwekkende publicatie en een CD Rom is het footprintproject van de gemeente Cardiff van start gegaan. De voetafdruk van deze stad beslaat theoretisch 82% van de hele oppervlakte van de staat Wales, waar het in ligt. De gemiddelde voetafdruk van een inwoner van Cardiff komt uit op 5,6 hectare. Vele details staan in de publicatie. Bijvoorbeeld dat 32% van het voedsel en drinken wordt geïmporteerd van buiten Groot Brittannië. In de publicatie worden vele tips gegeven voor het verkleinen van de voetafdruk. Zie voor meer informatie www.cardiff.gov.uk/sustainabledevelopment

Terug naar boven

Sportwereld op grote voeten

De Mondiale Voetafdruk van de sportwereld is de laatste jaren flink gegroeid. Zowel spelers als toeschouwers vliegen de hele wereld rond om een spelletje te (zien) spelen. Maar ook zonder vliegreizen zijn er grote sportvoeten gemeten. In de New Scientist werd over een studie gepubliceerd van de Cardiff University van een voetbalwedstrijd in het lokale stadion, met 73.000 toeschouwers. De match kwam uit op een footprint van 3051 hectares. Er werden voor deze wedstrijd in totaal 42 miljoen kilometers gereden. Iets minder dan de helft daarvan waren autokilometers, maar die zorgden voor 68 % van de transport-voetafdruk. Voedsel was de op een na grootste voetafdruk, namelijk 1381 ha voor 36.500 snacks. En afval kwam op de derde plaats met 146 ha. Onderzoeker Andrea Collins concludeerde dat de footprint een goed management tool blijkt voor het meten van het effect van dergelijke activiteiten.

Terug naar boven

Stadsdelen van Den Haag

Dank zij sponsoring van de ICT-dienstverlener COPE in Leiden worden de resultaten van alle ingevulde quick scans van de Mondiale Voetafdruk (op de site www.voetenbank.nl) opgeslagen. Tot nu toe (7.12.05) zijn 41.554 scans ingevuld, en deze zijn op postcode uit te splitsen. De Gemeente Den Haag heeft hier vorig jaar als eerste een communicatie mee verzorgd richting de eigen bevolking, door de gemiddelde Mondiale Voetafdruk per stadsdeel/wijk te publiceren. In Scheveningen kwam de gemiddelde voetafdruk uit op 4,6 ha (de kleinste) en in Ypenburg/Leidschenveen op 5,2 hectare (de grootste). Gemiddeld stond Den Haag op 4,9 hectare.

Terug naar boven

Stands en lezingen

Op het 30-jarig jubileumcongres van de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant in november verzorgde Hetty Straus, teamleider communicatie, een lezing over het werk van De Kleine Aarde in het algemeen, en over de Mondiale Voetafdruk in het bijzonder. Dat viel goed in de smaak. Ook was er een stand voor nadere informatie. Dezelfde presentatie gaat ze ook houden voor vrouwen in Uden. Dergelijke presentaties zijn mogelijk voor scholen, op universiteiten en bij diverse andere gelegenheden. Informatie over de condities en dergelijke kunt u krijgen bij Jolanda de Laat, tel. 0411-684921 of via j.delaat@dekleineaarde.nl. De Kleine Aarde heeft ook een speciale postertentoonstelling over de voetafdruk te huur, quick scans op papier en nog veel meer. Kijk onder ‘Materiaal’ op de site www.voetenbank.nl.

Terug naar boven


 

Nieuws Mondiale Voetafdruk – September 2005

Van 1,7 naar 1,8 hectare

De duurzame voetafdruk stond geruime tijd op 1,7 hectare, ook wel het ‘eerlijk aarde-aandeel’ genoemd. Door de groei van de wereldeconomie en de wereldbevolking wordt de beschikbare ruimte per persoon steeds kleiner. Toch wordt sinds enige tijd 1,8 hectare per persoon gehanteerd, maar dat is nu inclusief de nodige ruimte voor de natuur/biodiversiteit. Hoeveel ruimte daar precies voor nodig is, weet nog niemand. Tot nu toe werd daar 12% voor aangehouden, een compromis dat uit het Brundtland-rapport komt. Maar er zijn biologen die menen dat het meer zal moeten zijn, misschien zelfs 50%. In het Living Planet Report 2004 staat er meer over. Zie: www.footprintnetwork.org. De 1,8 hectare wordt nu formeel omschreven als de ‘gemiddeld per persoon beschikbare mondiale biocapaciteit, zonder reservering voor andere (planten- en dier-)soorten’.

Terug naar boven

Footprint naast het BNP

Het Global Footprint Network is de campagne ‘Ten in Ten’ begonnen om in 2015 te bereiken dat er 10 landen op aarde zijn die de Mondiale Voetafdruk formeel gebruiken naast het Bruto Nationaal Product. Daarmee kan dan gemeten worden of het land er qua duurzaamheid op vooruit gegaan is, of achteruit. Hoewel de Voetafdruk niet alles meet, worden daarmee wel cruciale zaken als het energiegebruik, landgebruik en claims op de visgronden gemeten. En ook de eventuele rebound-effecten. Het zou goed zijn als Nederland bij die eerste 10 zou zijn.

Voor de campagne is geld nodig. Mensen die dit plan willen steunen, kunnen daarvoor de nodige informatie vinden op de site www.footprintnetwork.org, en dan doorklikken naar: Support us. Wie 100 US $ of meer schenkt, ontvangt de nieuwe DVD met info en vele documenten over de voetafdruk.

Terug naar boven

Nog een EU-rapport

Nog maar kort geleden werd het rapport over de Mondiale Voetafdruk van Europa, met ook cijfers per land, uitgebracht. Zie het nieuws van Juli 2005 op www.voetenbank.nl. Dat rapport werd uitgegeven door het Wereld Natuur Fonds, maar werd al wel ‘endorsed’ door de president van de Europese Commissie, Jose Manual Barosso. Op het ogenblik werkt het European Environment Agency in Copenhagen, het milieu-onderzoekcentrum van de Europese Unie, aan een eigen rapport over de voetafdruk van Europa. Dat betekent waarschijnlijk dat dit rapport al direct een zwaardere politieke betekenis zal krijgen. De verwachting is dat het document eind 2005 uitkomt.

Terug naar boven

Broeikas Voetafdruk

In het tijdschrift Weerspiegel, maandblad van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie, verscheen recent een artikelenserie met als thema: de Broeikas Voetafdruk. De serie is geschreven door Ad Vermaas en behandelt alle broeikasgassen en kijkt naar de mogelijkheden die we hebben om onze eigen impact op klimaatverandering te verminderen. Opmerkelijk is dat dierlijke producten, door hun relatie met de uitstoot van CO2, methaan èn lachgas, een zeer negatief klimaateffect hebben. De serie van 8 artikelen eindigt met een proeve van een vragenlijst om de persoonlijke Broeikas Voetafdruk te bepalen.

De mooie voorzet van Ad Vermaas kan goed benut worden voor de plannen die De Kleine Aarde heeft om een Klimaat Voetafdruk-model te maken, gekoppeld aan een Klimaatroute door het Ecopark in Boxtel

Terug naar boven

Footprint Manifest

Op Duurzame Dinsdag, 6 september 2005, werd in Den Haag ‘Het Footprint Manifest’ gepresenteerd. In het manifest wordt het vraagstuk van de beperkte mondiale gebruiksruimte en het werken aan duurzame leefstijlen in het licht geplaatst van de mensenrechten, ook die van volgende generaties. Het manifest is uitgebracht door Rix Kijne uit Deventer, Hans Opschoor uit Den Haag en Jan Juffermans uit Boxtel, allen al jaren actief voor een duurzame wereld. Het manifest was een van de ‘stukken’ in het ‘Duurzame koffertje’ dat minister Verdonk in Den Haag kreeg aangeboden. Zij vond er ook de ‘special’ in van De Kleine Aarde over de Vakantie Voetafdruk. De tekst van het manifest, en ook de andere informatie over Duurzame Dinsdag, vindt u op www.duurzamedinsdag.nl.

Terug naar boven


 

Nieuws Mondiale Voetafdruk – Juli 2005

Het Europees Voetafdruk-rapport

In juni werd het rapport van het Wereldnatuurfonds gepresenteerd over de Mondiale Ecologische Voetafdruk van Europa. Het voorwoord is geschreven door Jose Manuel Barosso, president van de Europese Commissie. Hij schrijft bijvoorbeeld: “De Europese Unie maakt zich sterk voor duurzame ontwikkeling….daarvoor moeten we onder andere de draagkracht van de aarde en de grenzen van natuurlijke hulpbronnen respecteren.”

Het rapport kunt u downloaden van de site www.ecofoot.net van het Global Footprint Network of www.panda.org.

Terug naar boven

34.000 Voetafdrukken geregistreerd

Velen wisten hem te vinden: de quick scan voor de Mondiale Voetafdruk die on-line ingevuld kan worden op www.voetenbank.nl of www.voetafdruk.nl. Van eind 2001 tot april 2005 hebben 34.000 mensen daar hun eigen Voetafdruk berekend. En het gemiddelde van al die metingen komt uit op 4,75 hectare. Heel verrassend is dat niet want het Nederlandse gemiddelde ligt op 4,7 hectare.

De vijf gemeenten met de meeste metingen zijn: Amsterdam 1647 met gemiddeld 4,66 ha, Utrecht 1245 met gemiddeld 4,54 ha, Den Haag 983 met gemiddeld 4,84 ha, Rotterdam 867 met gemiddeld 4,81 ha, en Zwolle 562 met een gemiddelde van 4,92 ha. Uit de gegevens blijkt ook dat de leeftijdscategorie van 36 –55 jaar relatief de kleinste voetafdruk heeft.

Terug naar boven

Wenen gebruikt de DKA-scan

In Wenen werd al een paar jaar geleden de voetafdruk van de stad berekend. Onlangs wilde de gemeente op een snelle manier meer gaan doen met de Mondiale Voetafdruk. Voor het gemak is toen gekozen voor vertaling van de quick scan van De Kleine Aarde. Dat is mogelijk omdat de voetafdruk van de Oostenrijker aardig vergelijkbaar is met de gemiddelde Nederlander. De Oostenrijker leeft gemiddeld op 4,6 ha en de Nederlander op 4,7 ha. De voetafdruk van de mensen in Wenen zou echter maar 3,9 ha zijn. Via de site van de gemeente Wenen kunnen de inwoners nu zelf hun voetafdruk meten. Even kijken? Zie http://www.wien.gv.at/ma22/nachhaltigkeit/fussabdruck/

Terug naar boven

De VoedselVoetafdruk

Samen met Ecolife uit België werkt De Kleine Aarde aan een quick scan en site voor de VoedselVoetafdruk, met speciale aandacht voor biologische producten. Eten en drinken vormen samen een fors deel van de totale Mondiale Voetafdruk; in Europa ongeveer 40%. Daarin zit ook het energiegebruik voor de beruchte ‘voedselkilometers’. Dit project kan worden gedaan dankzij de steun van Biologica, de ketenorganisatie voor de biologische landbouw. Het is de bedoeling om in 2006 met de VoedselVoetafdruk een grote campagne op te zetten, vergelijkbaar met de VakantieVoetafdruk. Zie www.vakantievoetafdruk.nl.

Terug naar boven

Grote voetafdrukken, grote schulden

Er is veel te doen rond de financiële schulden van arme landen. Deels worden ze kwijt gescholden, mede omdat er per saldo veel meer geld uit het Zuiden naar de rijke landen vloeit. Nog schrijnender wordt de situatie als we ook kijken naar ecologische schulden. We staan als rijke landen steeds meer in het krijt bij diverse Derde-wereldlanden, door onze grote voetafdrukken. De rijke landen hebben hun welvaart namelijk deels opgebouwd ten koste van de natuur en de biologische draagkracht in andere gebieden. Andrew Simms van de New Economics Foundation in Londen heeft er een boek over geschreven. Het heet Ecological Dept. The Health of the Planet & the Wealth of Nations. Uitgeverij Pluto Press, London 2005, ISBN 0 7453 2404 5. Voor meer informatie zie www.plutobooks.com. De Guardian schreef: Creative and compelling.

Terug naar boven


 

Nieuws Mondiale Voetafdruk – Mei 2005

Wales en WWF lopen voorop

De staat Wales is vrij zelfstandig en heeft een ambitieus plan gepresenteerd om de situatie daar zo te veranderen dat bewoners worden gestimuleerd om hun voetafdruk te verkleinen. Na een gedetailleerde studie van de bestaande grondstoffen- en afvalstromen, en de beleidsmogelijkheden om die te beïnvloeden, wil de overheid duurzaamheid een centrale plaats in het beleid geven. Dit werk wordt gedaan in samenwerking met het Wereldnatuurfonds (WWF) en diverse andere organisaties in de regio. Educatie met de voetafdruk staat centraal. Lees meer over wat Wales aan het doen is op www.walesfootprint.org.

Terug naar boven

Voetafdruk in De Derde Kamer

De Derde Kamer - het schaduwparlement van de NCDO - heeft een plan gemaakt voor een proefproject met de Mondiale Voetafdruk in een Nederlandse gemeente, samen met een zustergemeente in een ontwikkelingsland. Ze noemen het project: Econsumate = Ecompensate. Ze willen dat in de Nederlandse gemeente de mensen hun eigen voetafdruk meten en voor (te) grote maten een compensatie in geld vragen. Het geld wordt vervolgens besteed aan duurzame energieprojecten in de zustergemeente. Meer informatie: www.dederdekamer.org.

Terug naar boven

Overvloed & Onbehagen

In april - de maand van de filosofie - hield de Gemeentebibliotheek van Utrecht een manifestatie met de titel ‘Overvloed & Onbehagen; het leiden van een gezond en verantwoord leven in een samenleving vol overdaad’. Er was bijvoorbeeld een lezing door Marieke Henselmans over de vraag of we nog gelukkig kunnen worden in deze maatschappij van overdaad. Op de informatiemarkt was ook de Mondiale Voetafdruk te vinden en de bezoekers konden er met de quick scan hun eigen voetafdruk berekenen. Meer informatie op www.gemeentebibliotheekutrecht.nl.

Terug naar boven


Persoonlijk Duurzaamheids Convenant

De Werkgroep Lokale Agenda 21 in Boxtel werkt aan een nieuw project waarbij zowel de Mondiale Voetafdruk als het Handvest van de Aarde (Earth Charter) een belangrijke rol spelen. Inwoners van Boxtel zal worden gevraagd een Persoonlijk Duurzaamheids Convenant te tekenen en zo Ambassadeur van de Aarde te worden. In het convenant zegt men toe de eigen voetafdruk te willen verkleinen, en voor compensatie te willen zorgen voorzover hun voetafdruk afwijkt van het Eerlijk Aarde-aandeel. Compenseren kan op zes verschillende manieren, zoals het organiseren van een lezing over duurzaamheid op het werk, het deelnemen aan een project van de Lokale Agenda 21 en financiële steun aan een of meer projecten voor duurzame armoedebestrijding in een ontwikkelingsland.

Terug naar boven


Groene Voeten en meer in België

In België wordt zeer actief met de Voetafdruk gewerkt. Het is teveel om hier allemaal op te noemen. Maar met enkele sites bent u snel op de hoogte van de flinke stappen die daar gezet worden. Met name het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling is een intensief gebruiker van het model. Zie de site www.voetafdruk.be. De organisatie die veel werk verricht voor campagnes, ook in Nederland, is Ecolife. Ze maakten onder andere de Kerkenscan voor de Remonstranten en De Kleine Aarde. Zie hun site www.ecolife.be. Recent hebben ze het project Groene Voeten afgerond. Zie www.groenevoeten.be.

Terug naar boven


Foot Fight van de Jeugdraad

Tijmen Troost is de grote winnaar geworden van de Foot Fight 2004. Die jaarlijkse competitie is een initiatief van de Nationale Jeugdraad om jongeren te laten nadenken over hun Mondiale Voetafdruk en deze zo mogelijk te verkleinen. Ze gingen de strijd aan met diverse bekende personen, onder andere uit de Tweede Kamer. Tijmen won glansrijk en zijn voetafdruk mat slechts 2,5 ha! Hij verkleinde zijn voetafdruk met 21,2%. Meer info: www.voetafdruk.nl

Terug naar boven


 

- Nieuws van maart 2005 -

Voetafdruk op Hogeschool

Regelmatig vernemen we dat hier en daar in het onderwijs de Mondiale Voetafdruk wordt gebruikt. En dat de studenten het model interessant vinden. Bijvoorbeeld op de Hogeschool Larenstein in Deventer. Daar is een speciale module over Duurzaamheid gemaakt met de Mondiale Voetafdruk erin. Alle (Nederlandstalige) studierichtingen krijgen die module sinds 4 jaar voorgeschoteld. Er komen gastdocenten en via de diverse footprint-sites wordt informatie gezocht om de opdrachten te kunnen maken. Voor meer informatie: Frans Verweij, tel. 0570-684632.

Terug naar boven

Footprint Tribunaal 2006

Eerder werd door De Kleine Aarde het plan gepubliceerd voor een internationaal Footprint-congres (zie het MV-Nieuws van november 2003). Het plan is van een aanvankelijk Nederlands-Vlaamse opzet, in samenwerking met het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO), intussen ontwikkeld tot een mondiaal plan, waaraan enkele internationale netwerken meedoen en ook de Wereldraad van Kerken. De huidige werktitel luidt: A World Tribunal on Ecological Debt, Environmental Justice and Human Rights. Op een bijeenkomst in London, eind 2004, is besloten in 2005 eerst regionale conferenties te houden in Afrika, Azië en Latijns Amerika, waar de ‘cases’ worden voorbereid. In 2006 moet dan het eigenlijke Tribunaal gaan plaatsvinden rond 10 december (VN-dag van de Rechten van de Mens), in Brussel. Meer info: Jan Juffermans, tel. 0411-684921 en Leida Rijnhout, tel. + 32 2 536 19 40.

Terug naar boven

Milieudienst meet eigen Voetafdruk

Gebruik makend van het model dat voor het bedrijf Brighthouse (zie MV-Nieuws van maart 2003) werd ontwikkeld, heeft SRE, de Milieudienst Regio Eindhoven, haar eigen Mondiale Voetafdruk gemeten. Bij SRE werken 189 mensen. Het kostte hen ongeveer 40 uur om alle benodigde gegevens op te zoeken en in te voeren. Het resultaat is een totaal van 246 hectare, ofwel 1,304 ha per medewerker. Daarvan is 29 % voor computers en printers, 17% voor ander elektriciteitsgebruik, en 20% voor woon/werkreizen. Ter verbetering wordt met name gedacht aan flexibele werkplekken en voorzieningen voor thuis werken. Het resultaat is, volgens hun eigen rapportage, zeer positief, als ze zich vergelijken met Brighthouse. Dat is echter een ander type bedrijf van adviseurs, met ook internationale klanten, waarvoor nogal eens gevlogen wordt. Een vergelijking met collega-milieudiensten zou wat dat betreft een betere vergelijking opleveren. Meer informatie: Pieter Jacobs, tel. 040-2594580.

Terug naar boven

Koken met voeten en aardbollen

De Belgische wetenschapper Jurgen Tack heeft zijn zorgen over de bedreigde mondiale biodiversiteit op een knappe manier verwerkt in een zeer aantrekkelijk kookboek. Met korte introducties kijkt hij naar de ingrediënten voor de ruim 125 (h)eerlijke recepten, maar kan het niet laten er steeds voeten en aardbolletjes bij af te drukken. Als indicatoren. Het aantal bolletjes geeft aan hoeveel aardes er nodig zouden zijn als iedereen het betreffende recept die dag zou willen eten. En de voeten staan natuurlijk voor de Voetafdruk van het recept, dus de energie en ruimte die ervoor nodig zijn, door hem uitgedrukt in kilo’s gekookte aardappelen. Dus met dit boek weet je echt wat je eet.

De volledige titel: De (h)eerlijke keuken, biodiversiteit op tafel, door Jurgen Tack en Mariko Linssen (ontwerp), Kosmos-Z&K Uitgevers, 28 euro.

Terug naar boven

Vakantiebeurs en gratis ‘Special’ over VakantieVoetafdruk

Naast de nieuwe site www.vakantievoetafdruk.nl (zie het MV-Nieuws van januari 2005) is er ook een nieuwe tentoonstelling over voetafdrukken en vakantie gemaakt, in de vorm van een rijdende vakantiekeet. Op zondag 17 april is die te zien tijdens de Duurzame Vakantiebeurs op De Kleine Aarde, van 11.00 – 17.00 uur. Bovendien is er een speciaal nummer van het Kleine Aarde–magazine gemaakt, met vele voorbeelden van aantrekkelijke vakanties en de berekende Voetafdruk daarvan. Die ‘VakantieVoetafdruk-Special’ is op enkele landelijke vakantiebeurzen gratis uitgereikt. Nu kan iedereen deze gratis* vakantiespecial aanvragen. Na overmaking van 1,50 euro (*bijdrage verzendkosten) op giro 52730 van De Kleine Aarde in Boxtel, wordt deze speciale uitgave aan u toegestuurd. Telefonisch bestellen is uiteraard ook mogelijk via nummer 0411-68 49 21.

Terug naar boven


 

- Nieuws van januari 2005 -

Nieuw: de VakantieVoetafdruk

Begin januari lanceerde De Kleine Aarde de nieuwe site www.vakantievoetafdruk.nl. Daar kan iedereen zijn geplande vakantie meten en allerlei vakantie-opties uitproberen. Je kunt bijvoorbeeld kijken welke reizen er allemaal mogelijk zijn binnen het Eerlijk aarde-aandeel voor vakantie. De site is een onderdeel van het grote project ‘Duurzaam Toerisme’, met onder andere een speciale Vakantiebeurs op De Kleine Aarde op zondag 17 april. Zie voor meer informatie www.dekleineaarde.nl.

De VakantieVoetafdruk is ontwikkeld door De Kleine Aarde, Centrum voor een Duurzame Leefstijl in Boxtel, in samenwerking met de NHTV Internationale Hogeschool in Breda.

Terug naar boven

Nederland weer op 4,7 ha

Het kwam geheel onverwacht: de Nederlandse Mondiale Voetafdruk is in het recente Living Planet Report 2004 weer terug op 4,7 ha.. Die 4,7 ha is de consumptievoetafdruk van de gemiddelde Nederlander, op basis van statistisch materiaal van 2001. Eerder heeft Nederland lager maar ook hoger gestaan. Dat komt door verbeteringen aan het model maar ook door nieuwe definities van de FAO voor bijv. weide- en bosgrond. Van belang zijn echter vooral de relatieve verschillen tussen de landen/mensen. Van de 148 gemeten landen hebben nu de inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten de grootste gemiddelde Mondiale Voetafdruk ( 9,9 ha) en de kleinste is voor de inwoners van Afganistan (0,3 ha). Het rapport kan worden bekeken en gedownload op de site www.ecofoot.net.

Terug naar boven

Shrink & Share

In het Living Planet Report 2004 staat op pagina 18 en 19 onder de kop ‘Eliminating Ecological Debt’ een nieuwe benadering voor de oplossing van de gevaarlijk hoog opgelopen ecologische schuld: Shrink & Share, ofwel verklein en verdeel. Wellicht is ‘verdeel en beheers’ wel een goede vrije vertaling. Het gaat om de eerlijke verdeling van de beperkte mondiale gebruiksruimte, die steeds urgenter wordt. Maar dat proces gaat, op zijn zachtst gezegd, niet vanzelf. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om deze zaak juridisch aan te pakken, op basis van de mensenrechten. Voor een recente visie hierop zie de Erasmuslezing 2004 van prof.dr. Wolfgang Sachs met de titel “Resource Justice and World Citizenship”, waarin hij ook refereert aan de Voetafdruk-methode. Te bestellen via info@clubofrome.nl.

Terug naar boven

Schone Handafdruk

Geïnspireerd op de Mondiale Voetafdruk is door de organisatie Euro’s voor Vrede een quick scan ontwikkeld voor een Schone Handafdruk. Aan de hand van de vragenlijst kun je snel bekijken of je gedag bijdraagt aan vrede en een duurzame ontwikkeling in de wereld. De quick scan is uitgegeven op papier maar kan ook ingevuld worden op de site www.schonehandafdruk.nl. De Handafdruk en de Voetafdruk vormen samen een mooie combinatie voor een persoonlijke duurzaamheidstest.

Terug naar boven

Voetafdruk van Amsterdam-Zuid

Het Natuur- en Milieuteam Vondelpark-Concertgebouwbuurt wil de Mondiale Voetafdruk van Amsterdam-Zuid bepalen. Zoveel mogelijk bewoners gaan hun voetafdruk meten. De papieren quick scan wordt huis aan huis verspreid. Op 20 januari is er een lezing, die door Huibert Boer van De Kleine Aarde wordt gehouden in wijkcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt, Jacobszstraat nr. 4-6, aanvang 19.30 uur. Meer informatie bij Anna Schoenmakers, tel. 020-6628237 of www.wocvondelpark.nl.

Terug naar boven