Home
Introductie
Diverse Maten
Uw Voetafdruk
Nieuws
Gemeenten
Tips
Rapporten
Gemeenten
Materiaal

Voor reacties kunt u met de De Kleine Aarde contact opnemen: info@dekleineaarde.nl of via Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 
november 2006
-
LPR 2006 is uit
 
-
Dubbele pagina in Het Parool
 
-
World Overshoot Day
 
-
Europees Parlement kiest Voetafdruk
 
-
Vrouwenvoetafdruk kleiner?
 
-
Dansen met de Mondiale Voetafdruk
 
-
Greenpeace actief met de Voetafdruk
 
-
Voedselvoetafdruk nu ook op CD!
 
-
Nieuw: de Klimaatvoetafdruk
 
-
Voedselvoetafdruk-tentoonstelling
     
september 2006
-
Voetafdrukken groeien snel
 
-
Brabant eerste provincie
 
-
Global Footprint of Farming
 
-
Het negende argument
 
-
Footprints van Afrika
 
-
Gezondheidszorg gemeten
 
-
Zondige Voetafdrukken
     
juli 2006
-
Grote belangstelling Footprint Forum 2006
 
-
Zwitserland voorop bij 'Ten in Ten'
 
-
Finland gaat Footprint gebruiken
 
-
Brief naar premier Prodi
 
-
Eerste ‘Footprint Standards’ gepresenteerd
 
-
Footprint Rapport Europese Unie
     
juni 2006
-
Footprint Forum 2006 in Siena
 
-
Twee nieuwe boeken
 
-
Groot Brittannië loopt voorop
 
-
Campagnes voor studenten
     
april 2006
-
Uitnodiging boekpresentatie 2 mei
 
 
maart 2006
-
Eerste mondiale conferentie over de Footprint
 
-
BP actief met de CO2-voetafdruk
 
-
Oproep Voetafdruk voor Scholen
 
-
Rapport over Footprints in Azië/Pacific
 
-
Scans voor de Water Footprint
 
-
Zorg-Economie met Footprinttax
 
-
Een Biertje van 1,7 m2
     

 

Nieuws Mondiale Voetafdruk- November 2006

LPR 2006 is uit

Eind oktober is het lang verwachte Living Planet Report 2006 verschenen. Daarin staan de geactualiseerde Mondiale Voetafdrukken van alle landen met een bevolking van meer dan een miljoen inwoners. De grootste voetafdrukken hebben de Verenigde Arabische Emiraten en de USA, met gemiddeld resp. 11,9 en 9,6 ha per inwoner. De kleinste voetafdruk heeft de gemiddelde inwoner van Afganistan: 0,1 ha. De conclusie die het Wereld Natuur Fonds uit dit rapport en de trends erin heeft getrokken luidt: er zijn in 2050 twee aardbollen nodig om de huidige consumptie op aarde vol te kunnen houden. Nu zitten we al een kwart boven de draagkracht van een duurzame aarde.

Het rapport kan worden gedownload via www.footprintnetwork.org.

Terug naar boven

Dubbele pagina in Het Parool

De publicatie van het Living Planet Report 2006 was in België aanleiding voor een groot artikel van twee pagina's in de krant 'De Morgen', in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en Ecolife. Het Parool, dat een samenwerkingsverband heeft met 'De Morgen', nam het idee over en publiceerde ook een dubbele pagina in de krant van zaterdag 28 oktober, nu in samenwerking met De Kleine Aarde. In het artikel staat een oproep aan de lezers de eigen voetafdruk te meten met de quick scan op www.voetenbank.nl. Door het bureau Cope in Leiden worden de metingen verzameld. Een week later werd het resultaat in Het Parool gepubliceerd: 904 metingen met een gemiddelde van 4,5 hectare.

Terug naar boven

World Overshoot Day

Op 9 oktober werd voor het eerst World Overshoot Day ofwel de Mondiale Doorgeschiet Dag ‘gevierd’. In diverse landen is er door de pers aandacht aan besteed. Er viel echter op 9 oktober niets te vieren: op die dag schoot de totale consumptie op aarde voor dit jaar door de duurzaamheidsgrens heen. Na die datum gebruiken we niet meer de rente of opbrengst van de natuur maar het kapitaal zelf. Ofwel we teren in, zoals bij overbevissing. Door de groei van de consumptie per hoofd van de bevolking en ook door de bevolkingsgroei, valt de Doorschietdag steeds vroeger in het jaar. Nog maar 6 jaar geleden was het begin november. Voor meer informatie zie www.footprintnetwork.org/overshoot.

Terug naar boven

Europees Parlement kiest Voetafdruk

Nog net voor de zomervakantie werd in het Europees Parlement de Sustainable Development Strategy voor Europa besproken. Het Parlement was niet erg tevreden over de ambities in het stuk. Daarom werd er een motie ingediend over enige aanscherping van de doelstellingen. Een belangrijk aspect van die motie is dat gevraagd wordt voortaan de Mondiale Ecologische Voetafdruk van Europa te meten en vervolgens ook planmatig te gaan verkleinen. De motie is aangenomen.

Terug naar boven

Vrouwenvoetafdruk kleiner?

De Zweedse minister van Milieu, Mona Sahlin, vroeg zich af of vrouwen een kleinere voetafdruk hebben dan mannen. Daar liet ze een eerste oriënterende studie naar doen en ze vertelde daarover tijdens een vergadering van de VN-Commission on Sustainable Development in New York. Het onderzoek werd gedaan door Gerd Johnsson-Latham en zet uiteen dat de samenstelling van mannen- en vrouwenvoetafdrukken sterk verschillen. Dat heeft te maken met vele factoren, waaronder verschillen in inkomens en beschikbare tijd. Rijke mannen hebben de grootste en arme vrouwen de kleinste voetafdrukken. Natuurlijk volgt de conclusie dat er, zeker in dit geval, meer onderzoek nodig is. Het rapport is te vinden op www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/67273

Terug naar boven

Dansen met de Mondiale Voetafdruk

Dansen in een duurzame setting. Dat maakt duurzaam leven compleet. In Rotterdam is op 14 oktober de eerste Duurzame Dance Club van start gegaan in Off_Corso aan de Kruiskade. De startmanifestatie kreeg de titel The Critical Mass. Daarbij speelde ook de Mondiale Voetafdruk een mooie rol. Tussen het swingen door kon je onder andere je Voetafdruk meten op computers en daar viel een duurzaam reisje mee te verdienen. Ook kon je rijp biologisch fruit uit decoratie-bomen plukken. Er wordt gewerkt aan een dansvloer die energie gaat leveren. Meer informatie op www.enviu.org.

Terug naar boven

Greenpeace actief met de Voetafdruk

Om de Voetafdruk van Oostenrijkers en Duitsers te kunnen meter liet Greenpeace een eenvoudige voetafdruk-scan maken, voor met name voedsel, mobiliteit en wonen. Deze scans zijn natuurlijk gebaseerd op de specifieke gegevens van die landen. De Oostenrijkse scan is te vinden op http://greenpeace.edis.at/index.php?id=2716. Voor de scan die op Duitse gegevens is gebaseerd, ga naar:

http://de.einkaufsnetz.org/footprint/21717.html .

Terug naar boven

Voedselvoetafdruk nu ook op CD!

In het recente verleden werd De Kleine Aarde een paar keer benaderd met de vraag of de scan van de Voedselvoetafdruk ook apart beschikbaar was, dus los van de site www.voedselvoetafdruk.nl . Ook zelf had De Kleine Aarde behoefte aan de mogelijkheid de scan, in bijvoorbeeld een stand, werkend te laten zien, los van een netwerk, op een willekeurige computer of lap top. Dat kan nu. Door Ecolife is er een speciale CD voor gemaakt. Die is nu gratis beschikbaar voor manifestaties en markten. De CD kan worden aangevraagd via j.juffermans@dekleineaarde.nl , met vermelding van telefoonnummer en de geplande toepassing.

Terug naar boven

Nieuw: de Klimaatvoetafdruk

In het voorjaar van 2007 wordt de speciale scan gepresenteerd om je persoonlijke Klimaatvoetafdruk te meten. Er komt ook een speciale site voor: www.klimaatvoetafdruk.nl waar de vragenlijst makkelijk kan worden ingevuld. Het bijzondere van de scan is dat niet alleen CO 2 wordt gemeten, maar ook lachgas en methaan, die per kilogram een veel sterker broeikaseffect hebben. De Klimaatvoetafdruk is een co-productie van Ad Vermaas en De Kleine Aarde.

Terug naar boven

Voedselvoetafdruk-tentoonstelling

De Kleine Aarde heeft een nieuwe tentoonstelling te huur over de Voedselvoetafdruk. Hij bestaat uit 5 kleurige banners , die los kunnen staan en gemakkelijk opgezet kunnen worden. Ze zijn uitdrukkelijk bestemd voor binnen, vanwege het drukwerk en omdat ze om kunnen waaien. De banners hebben de afmeting van 80 x 200 cm. De tentoonstelling is bijvoorbeeld ideaal voor in een bibliotheek, op school of bij een lezing over voeding. De tentoonstelling werd gemaakt met steun van Biologica, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. Over de kosten van de huur kunt u contact opnemen met info@dekleineaarde.nl.

Terug naar bovenNieuws Mondiale Voetafdruk- September 2006

Voetafdrukken groeien snel

Sinds 2001 is de wereldeconomie gegroeid met meer dan 20 procent, schreef R.J. Samulson in Newsweek (August 21-28, p. 57). De gevaren van die razendsnelle groei in vijf jaar zijn onverklaarbaar afwezig op de politieke agenda, evenals de groei van de wereldbevolking. Die groeide in dezelfde periode met ongeveer 6%. Vooral de groei van de consumptie per hoofd van de bevolking (de Mondiale Voetafdruk) zorgt er dus voor dat we de mondiale hulpbronnen snel opsouperen, ook als we de groei van de wereldbevolking zouden kunnen stoppen.

Terug naar boven

Brabant eerste provincie

Bij het Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken TELOS in Tilburg wordt er sinds kort aan gewerkt: de Mondiale Voetafdruk van de provincie Noord-Brabant. Daarmee is Brabant de eerste provincie in Nederland waarvan een regionale voetafdruk wordt berekend. In januari 2007 worden de eerste resultaten verwacht. Met de berekening wordt ook de mondiale dimensie van de Brabantse consumptie in kaart gebracht. Dat kan gezien worden als een belangrijke aanvulling op de informatie van de Duurzaamheidsbalans die TELOS (www.telos.nl) om de paar jaar van de provincie opmaakt.

Terug naar boven

Global Footprint of Farming

Als afstudeerproject hebben vijf Wageningse Master of Science-studenten, op basis van ruim 70 rapporten, een literatuuronderzoek gedaan naar de verschillen in voetafdruk tussen biologische en gangbare landbouw, op verzoek van De Kleine Aarde. De opbrengsten van de biologische landbouw zijn gemiddeld wat lager, maar in droge tijden juist hoger. Vooral omdat er grote verschillen in CO2-uitstoot en CO2-opname zijn, blijkt de biologische landbouw relatief gunstig te zijn voor het klimaat. De voetafdruk van biologische landbouw is over het geheel genomen kleiner, maar hoeveel, dat kon in dit onderzoek niet vastgesteld worden.

Terug naar boven


Het negende argument

Op de site van Biologica, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, staat sinds kort ook het negende argument voor het kopen van biologische producten: een kleinere Mondiale Voetafdruk. En als je doorklikt krijg je een mooie toelichting. Op de home page van de site draait in een kader nu de hele rij van 9 argumenten voorbij; bewegend dus. Nieuwsgierig? Kijk dan eens op: www.nederlandgaatbiologisch.nl.

Terug naar boven


Footprints van Afrika

Pas verschenen: Africa’s Ecological Footprint: Human Well-Being and Biological Capital. Het initiatief voor dit rapport werd genomen in Zwitserland. Eerder verschenen speciale rapporten over Europa en Azië. Op http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=africa kan het Afrikaanse rapport worden gedownload, en ook een vragenlijst over het gebruik en het nut van de Afrikaanse voetafdrukken. Want dit rapport is onderdeel van een onderzoek naar de diverse mogelijke toepassingen van het model in en voor de Afrikaanse landen. Dit najaar wordt een aantal workshops georganiseerd.

Terug naar boven


Gezondheidszorg gemeten

Groene gezondheidszorg is in opmars, vooral in het buitenland. Voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 12 augustus 2006 schreef J.P. Mackenbach een pleidooi voor meer aandacht voor de relatie tussen de gezondheidszorg en mondiale (on)duurzame ontwikkeling. De titel van het artikel: Mondiale milieuveranderingen en volksgezondheid. In zijn betoog komt ook de Mondiale Voetafdruk aan de orde en hij vermeldt de studie over de Voetafdruk van een ziekenhuis in Canada (Lions Gate Hospital). Uit de meting komt de noodzaak naar voren de gezondheidssector milieuvriendelijker en daarmee de wereld gezonder te maken. Zie www.nihe.org en www.unmc.edu/green.

Terug naar boven


Zondige Voetafdrukken

Het stond in vele kranten: de opmerkelijke uitspraken van de Anglicaanse bisschop van Londen Richard Chartres: vliegen naar de zon is zondig. Maar ook op energieslurpende auto’s en andere vormen van energieverspilling kan geen zegen meer rusten. Charters roept de priesters op om vaker groene preken te houden. Het is onderdeel van de campagne Shrinking the Footprint, waarmee de gelovigen worden geconfronteerd met hun eigen rol bij de gevaren die ontstaan door bijvoorbeeld klimaatverandering. Ze worden opgeroepen hun verantwoordelijkheid voor de schepping nemen. Voor meer informatie zie www.shrinkingthefootprint.cofe.anglican.org.

Terug naar bovenNieuws Mondiale Voetafdruk- Juli 2006

Grote belangstelling Footprint Forum 2006

Rond 210 deelnemers uit alle delen van de wereld kwamen tussen 14 en 17 juni in Colle Val d'Elsa en de stad Siena bijeen voor de uitwisseling van ervaringen met en nieuwe materialen voor het gebruik van de Mondiale Voetafdruk. De eerste twee dagen waren vooral voor de onderlinge uitwisseling tussen de partners van het Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org), zoals De Kleine Aarde. Op 16 juni vond de grote conferentie in Siena plaats en op de laatste dag een intensieve workshop over het gebruik van de Footprint, met onder anderen Mathis Wackernagel, een van de 'founding fathers' van het model.

Terug naar boven


Zwitserland voorop bij 'Ten in Ten'

Er is een schaap over de dam: het eerste land dat zich heeft aangemeld voor het programma 'Ten in Ten' is Zwitserland. Dat programma van het Global Footprint Network beoogt dat in 2015 tien landen structureel de Footprint van hun land meten, naast bijvoorbeeld het Bruto Nationaal Product. Na de diverse studies die al in Nederland gedaan zijn met de Voetafdruk, ligt het 'natuurlijk' voor de hand dat ons land bij die eerste tien landen gaat komen.

Terug naar boven


Finland gaat Footprint gebruiken

Tijdens het Footprint Forum 2006, op 14 juni, werd in Helsinki besloten dat de Finse overheid de Footprint opneemt in de set van duurzaamheidsindicatoren voor het nationale beleid. Het nieuws werd in Siena met grote blijdschap ontvangen. Want hiermee wordt de kans vergroot dat Finland ook gaat meedoen aan het programma 'Ten in Ten' van het Global Footprint Network.

Terug naar boven


Brief naar premier Prodi

Namens de deelnemers aan de eerste twee dagen van het Footprint Forum werd een brief gestuurd aan premier Romano Prodi, om hem te informeren over het bijzondere Forum in zijn land, met de volle steun van de Universiteit van Siena, en hem tegelijk de vraag voor te leggen of Italie gaat meedoen aan het programma 'Ten in Ten'. Tijdens de conferentie op 16 juni werd de brief reeds genoemd in de speech van de vertegenwoordiger van het Ministerie van Milieu, en werd toegezegd erop toe te zien dat de vraag goed wordt beantwoord. Hij benadrukte zelf het belang van de Footprint te zien voor het meten van de uiteindelijke concrete resultaten van het lange beleidsproces.

Terug naar boven


Eerste ‘Footprint Standards’ gepresenteerd

Tijdens de Footprint-conferentie in Siena op 16 juni vond de formele presentatie plaats van de eerste 'Ecological Footprint Standards'. Door twee werkgroepen van partners van het Global Footprint Netwerk (GFN) is ruim een jaar per e-mail en per telefoon aan de 'Standards' gewerkt, onder leiding van Paul Wermer. Ze zijn bedoeld om eenheid in werkwijze met en communicatie over het model te bevorderen, om misverstanden te voorkomen en duidelijkheid te bevorderen. De 'Standards' zijn te vinden via de algemene site van het GFN en via www.footprintstandards.org.

Terug naar boven


Footprint Rapport Europese Unie

Een van de sprekers in Siena was dhr. Gorm Dige van het European Environment Agency (EEA) in Kopenhagen. Een belangrijke ontwikkeling is het werk van het EEA met de Footprint. Over enkele maanden komt formeel het gedrukte rapport uit, waarvan de conclusies al in 2005 naar buiten kwamen: Europa leeft nu op ruim twee maal zoveel mondiale gebruiksruimte, dan er in Europa zelf aanwezig is. Het rapport zal ook beschikbaar komen op de site van het EEA: www.eea.europa.eu.

Terug naar boven


 

 

NIEUWS over de Mondiale Voetafdruk – Juni 2006


Footprint Forum 2006 in Siena

Van 14–17 juni vindt aan de Universiteit van Siena (Italië) de eerste grote conferentie over de Mondiale Ecologische Voetafdruk plaats onder de titel Footprint Forum 2006. Vooral gebruikers van het model en de partners van het Global Footprint Network komen daar bijeen. De laatste jaren is via e-mail en telefoonconferenties de verbetering en certificering van het model, en ook de communicatie erover, met elkaar besproken. Het certificeringproces wordt in Siena afgerond. Verder zullen ervaringen met scans, sites en andere educatieve materialen worden uitgewisseld. Op 16 juni is er een openbare congresdag en op 17 juni wordt er een studiedag gehouden over het model. Zie voor meer informatie en de lijst van partners de site www.footprintnetwork.org.

Terug naar boven


Twee nieuwe boeken

In mei verschenen er twee Nederlandse boeken over de Mondiale Voetafdruk, geschreven door Kees Waagmeester en Jan Juffermans. In De Rode Hoed in Amsterdam werd op 2 mei het boek Van Kees Waagmeester gepresenteerd. De voorzitter van de Partij van de Arbeid, Michiel van Hulten, kreeg het eerste exemplaar aangeboden. Er was ook een duurzaamheidsdebat met diverse vertegenwoordigers van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Bovendien werd er – heel verrassend - een toneelstuk over een deel uit het boek opgevoerd door toneelvereniging De Rietpluim uit Soest.

Het boek van Jan Juffermans werd op 22 mei gepresenteerd in het Provinciehuis van Zuid Holland in Den Haag. Daar kreeg prof. Bob Goudzwaard het eerste exemplaar aangeboden tijdens de conferentie ‘Eerlijk delen = eerlijk meten’, dat door De Derde Kamer van de NCDO werd georganiseerd.

Boek van Kees Waagmeester

Dit is een ‘kantelboek’ voor een breed publiek en heeft twee delen en dus twee kaften en titels:Ik en de wereld: Het verhaal van Bold en Janine enDe wereld en ik: Dossier Jan Juffermans, door Kees Waagmeester, uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam 2006. ISBN 90 5637 801 5, 232 pag., prijs 17,95. In het blad Genoeg en het magazine De Kleine Aarde staat in het nummer dat in juni uitkwam een bon waarmee dit boek met 25% korting kan worden aangeschaft. Die bon kan worden ingeleverd bij de boekhandel, maar ook in het Bezoekerscentrum van De Kleine Aarde in Boxtel.

Boek van Jan Juffermans

De titel van dit boek is: Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk : Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten , door Jan Juffermans, uitgave in samenwerking met Lemniscaat, Rotterdam 2006, ISBN 90 5637 839 2, 160 pag., prijs 14,50. Het boek is via de boekhandel verkrijgbaar, maar is tegelijk op internet gepubliceerd, zodat leerlingen en studenten er makkelijk mee aan de slag kunnen. Op www.janjuffermans.nl kan men het boek gratis downloaden. Op die site staat bovendien een speciale aanbieding voor toezending van het boek.

Terug naar boven


Groot Brittannië loopt voorop

Als er een land is waar de Footprint goed ‘loopt’ is het wel Groot Brittannië. Londen was de eerste grote stad die een studie van de material flow liet maken en zo een goed beeld kreeg wat er de stad in komt en wat eruit gaat en daarmee de Footprint kon meten. Iets dergelijks deed ook onlangs Cardiff in Wales, inclusief een educatieproject. Maar er zijn ook projecten op grotere schaal. Na Wales heeft ook Schotland een studie laten verrichten naar de Mondiale Voetafdruk. En nu ligt er weer een analyse van Zuid-West-Engeland met de titel Stepping Forward. Grotendeels werden deze projecten uitgevoerd door het bureau Best Foot Forward in Oxford. Zie voor de diverse studies de site www.bestfootforward.com.

Terug naar boven


Campagnes voor studenten

De Milieudienst van de Vrije Universiteit heeft de afgelopen tijd een campagne gevoerd met de Mondiale Voetafdruk. Studenten werden uitgedaagd de eigen Voetafdruk te meten en er was een prijsvraag aan verbonden. Ook het Hogeschool en Universitair Milieuplatform Leiden (HUML) was samen met het Landelijk Hogeschool en Universitair Milieuplatform (LHUMP) actief met de Voetafdruk. In mei werd een ‘Weet wat je eet week’ gehouden waarin de nieuwe site www.voedselvoetafdruk.nl een mooie rol speelde. Er was bijvoorbeeld een biologische bierproeverij. Meer informatie op www.milieuplatformleiden.nl.

Terug naar boven


Nieuws over de Mondiale Voetafdruk – April 2006

Uitnodiging boekpresentatie 2 mei

Het grote duurzaamheidsdebat bij het verschijnen van een bijzonder kantelboek

Met PvdA-voorzitter Michiel van Hulten, vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties, schrijver Kees Waagmeester en Jan Juffermans van De Kleine Aarde. Het debat staat onder leiding van Marcel Ham, oud-hoofdredacteur van /Milieudefensie Magazine/.

Aan het begin van de avond speelt de toneelvereniging /De Rietpluim/ enkele sleutelscènes uit het boek. Er zijn ook muzikale intermezzo’s van het jazzensemble /Perron 5B/ o.l.v. Semmy Prinsen.

Plaats: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Tijd: dinsdag 2 mei 2006, 20.00-22.00 uur


Dit kantelboek verbindt persoonlijke ethiek met de grote problemen van onze tijd. /Ik en de wereld/ is het fictieve verhaal van de jonge journalist Bold en zijn vriendin Janine die zich zorgen maken over de toekomst – niet alleen hun eigen toekomst, maar ook die van de planeet. Bold interviewt Jan Juffermans voor de krant en krijgt te horen dat wij in het Westen een veel te grote Mondiale Voetafdruk hebben: we plegen roofbouw op de aarde. Juffermans is geen geitenwollensokkenidealist, maar iemand die zich baseert op harde feiten. Over die feiten gaat het tweede, niet-fictieve deel van dit boek, getiteld /De wereld en ik/.

Kees Waagmeester (035-6024951, K.Waagmeester@hetnet.nl) en Jan Juffermans (0411-676885, j.juff@zonnet.n) zijn beschikbaar voor interviews. Waagmeester was hoofdredacteur van /Onze Wereld/ en zette in de jaren negentig de Nationale Duurzaamheidsdebatten op; tegenwoordig is hij coach bij ChangeProfessionals.net. Juffermans werkt bij De Kleine Aarde, het centrum voor een duurzame leefstijl in Boxtel, en geeft met zijn publicaties over de Mondiale Voetafdruk internationaal bekendheid aan de gevolgen van ons leefpatroon voor mens en milieu wereldwijd, nu en in de toekomst.

Kees Waagmeester, /Ik en de wereld: Het verhaal van Bold en Janine / De wereld en ik: Dossier Jan Juffermans/ * isbn 90 5637 801 5 * Pb. 232 p. * Prijs: 17,95

Voor recensie-exemplaren en nadere informatie kunt u contact opnemen met Tijn Boon * 010-2062928 (ma, woe, vrij) of 0186-618192 (di, do) * tijn@lemniscaat.nl

Terug naar boven


 

Nieuws over de Mondiale Voetafdruk – Maart 2006

Eerste mondiale conferentie over de Footprint

Als u nog een mooie combinatie zoekt van een conferentie en vakantie, dan kan Siena in Italië dit jaar een goed keuze blijken. Daar wordt namelijk van 14 t/m 17 juni de eerste mondiale conferentie gehouden over het model van de mondiale ecologische voetafdruk. Alle informatie is te vinden op de site van het Global Footprint Network: www.footprintnetwork.org, onder ‘Upcoming Events’.

Terug naar boven

 

BP actief met de CO2-voetafdruk

Eerst was hij alleen in Noord-Amerika in gebruik, maar nu ook in Europa. Deze week zette BP het verhaal over de Carbon-footprint op haar sites in diverse Europese landen. Zie de Engelse versie op www.bp.com en de Duitse versie op www.co2-fussabdruck.de. Er wordt informatie gegeven over de voetafdruk zelf, vervolgens kan iedereen met een fraaie scan de eigen CO2-voetafdruk meten en er worden tips gegeven voor verbetering: een CO2-dieet.

Terug naar boven

 

Oproep Voetafdruk voor Scholen

Op enkele scholen in Nederland wil men de voetafdruk voor de school bepalen, analoog aan het model voor de bedrijfsvoetafdruk. De bedoeling is dat leerlingen (middelbaar onderwijs) met het model aan de gang gaan om de voetafdruk van de school (het gebouw, het terrein) en haar bewoners (lesmateriaal, de genoten voeding, het vervoer van en naar) te berekenen. Hoe meer scholen meedoen, des te groter het draagvlak voor het plan. Daarom worden scholen/docenten die hiervoor belangstelling hebben gevraagd contact op te nemen met Jochem Jantzen of Henk van der Woerd van TME (tme@tme.nu).

Terug naar boven

 

Rapport over Footprints in Azië/Pacific

In Hong Kong werd onlangs door het Global Footprint Network en het Wereldnatuurfonds het nieuwe rapport "Asia-Pacific 2005: The Ecological Footprint and Natural Wealth" gepresenteerd. Het rapport laat zien dat sinds 1961, de regio haar consumptie heeft verdubbeld en nu bijna 40 procent van de totale capaciteit van de mondiale ecosystemen gebruikt. In het gebied woont 55 procent van de wereldbevolking. Meer info op www.footprintnetwork.org.

Terug naar boven

 

Scans voor de Water Footprint

Over het model van de Water Footprint is al eerder gerapporteerd in deze nieuwsbrief. Het is een mooie en noodzakelijke aanvulling op de Mondiale Voetafdruk. Ook bij de Water Footprint gaat het om de consumptie, direct en indirect, per hoofd van de bevolking. Op de site www.waterfootprint.org zijn drie scans te vinden: voor de nationale Water Footprint en een snelle en uitgebreide scan voor de individuele Water Footprint. Wist u dat 1 liter melk 1000 liter water kost, en een kilo rijst 3000 liter? En dan een kilo biefstuk: 16.000 liter water.

Terug naar boven

 

Zorg-Economie met Footprinttax

Er zijn diverse termen voor een economie die niet ten koste gaat van mensen en het mondiaal milieu: bijv. solidaire, ecologische en duurzame economie. Thera van Osch koos voor Zorg-Economie en heeft daarmee een term gevonden die wellicht meer mensen aanspreekt om zich met een aantrekkelijke economie bezig te houden. In haar concept wordt zowel aan de kant van de analyse als bij de oplossingen de Mondiale Voetafdruk gebruikt. Een van de maatregelen is de invoering van een Voetafdrukbelasting of Footprinttax, die evenredig is aan de claim op de ‘commons’ ofwel op fossiele energie, ruimte en grondstoffen. Meer informatie op: www.oqadvies.com.

Terug naar boven

 

Een Biertje van 1,7 m2

De nieuwe site www.voedselvoetafdruk.nl van De Kleine Aarde is beschikbaar. Daar kan iedereen nu haar of zijn persoonlijke Voedsel Voetafdruk meten, aan de hand van 15 vragen. Op de site worden voorbeelden gegeven van flinke voetafdrukken voor ogenschijnlijk bescheiden producten. Zo scoort een biertje een Mondiale Voetafdruk van 1,7 vierkante meter. Die ruimte is nodig voor het telen van de gerst en de hop, de energie voor het oogsten, vervoer en het hele brouwproces. En daarna nog de nodige energie voor vat of fles, het etiketje en het vervoer naar winkel of café. Ofwel: de hele keten telt mee. Een wijntje vergt opvallend minder dan bier: 0,9 m2. Een kroket kost 2,5 m2 en een kilo kaas 25 m2. Vlees scoort gemiddeld 35 m2 per kilo.

Terug naar boven