Home
Introductie
Diverse Maten
Uw Voetafdruk
Nieuws
Gemeenten
Tips
Rapporten
Gemeenten
Materiaal

Voor reacties kunt u met de De Kleine Aarde contact opnemen: info@dekleineaarde.nl of via Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 

Nieuws... op de voet gevolgd

december 2007
-
Nieuw: www.mobiliteitsvoetafdruk.nl
 
-
Videowedstrijd over de voetafdruk
 
-
Voetafdrukprogramma’s op Canvas-TV
 
-
Europa gaat duurzaamheid meten
 
-
Film over grote voetafdruk van vlees en zuivel
 
-
De Handprint komt uit India
 
-
1,8 Hectare is per wereldbewoner beschikbaar
 
-
Meet mobiel je carbon footprint
 
-
Mondiale Pootafdruk op duurzame dierendag
     
oktober 2007
-
Ecological Debt Day: 6 oktober 2007
     
september 2007
-
87.571 Voeten op de bank
 
-
Vakantievoetafdruk positief beoordeeld
 
-
Hengelo actief met de Klimaatvoetafdruk
 
-
Steun een Voetafdruk-campagne door SIRE
 
-
Conferentie op 10 januari 2008
 
-
Mooie voetafdruk van Maarten 't Hart!
 
-
Spitslezers op ruime voet
 
-
Nieuwe scan op papier
     
juni 2007
-
Nieuwe voedsellessen met de voetafdruk
 
-
Voetafdruk in Brabants en Boxtels beleid
 
-
30 mei: de Nederlandse Doorschietdag
 
-
Wereldmaaltijd nu mondiaal gemeten
 
-
Dance Footprint in Amsterdam
 
-
Biomassa vergroot meestal de voetafdruk
     
april 2007
-
Klimaatscan met zonne-energiesysteem als hoofdprijs
 
-
Skoll Award voor het Global Footprint Network
 
-
Grote voetafdruk van vlees en zuivel
 
-
Overijsselse vrouwen maken Klimaatafspraak
 
-
Vakantievoetafdruk bij Treq Jongerenreizen
 
-
Fietsen scoort goed qua voetafdruk
 
-
Footprint-kookboek bij De Slegte
     
januari 2007
-
Zwitserland eerste van de 10
 
-
Llink 14 x met Voetafdruk op TV
 
-
Nederland Duurzaam?
 
-
(Un) Happy Planet Index
 
-
One Planet Living/Business
 
-
Nieuw lesmateriaal van het WNF
 
-
Ook het Financiële dagblad
     

Nieuw: www.mobiliteitsvoetafdruk.nl

Nu is er ook een scan om je eigen mobiliteit te analyseren met de Mondiale Voetafdruk. Je kunt naar keuze simpel een reis meten, maar ook je hele mobiliteitspatroon. De site wordt nog verder ontwikkeld. De mobiliteitsvoetafdruk is de laatste aanvulling op de eerder ontwikkelde scans van De Kleine Aarde. Eerst was er de algemene quick scan, daarna volgden de vakantie-, de voedsel- en de klimaatvoetafdruk.

Terug naar boven


 

 

Videowedstrijd over de voetafdruk

Op indringende wijze een moeilijk verhaal overbrengen is een mooie uitdaging. Al Gore, Leonardo DiCaprio en Marianne Thieme deden het al. Iedereen wordt nu door het Global Footprint Netwerk (USA) en EPA Victoria (AustraliŽ;) uitgedaagd een videofilm van 2-3 minuten te maken. De film moet gaan over onze grote voetafdruk en het feit dat het op 6 oktober 2007 mondiaal Eco Debt Day was. Dat betekent dat we nu ongeveer 30% meer van de aarde gebruiken dan onze planeet op jaarbasis duurzaam kan blijven opbrengen. We consumeren ook van het kapitaal, in plaats van alleen de rente. Inzendingen kunnen tot eind januari 2008 ingestuurd worden. In februari worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Meer informatie over deelname op www.footprintnetwork.org.

Terug naar bovenVoetafdrukprogramma’s op Canvas-TV

Belgische collega’s van Ecolife (Leuven) hebben meegewerkt aan de productie van drie voetafdrukprogramma’s op de Vlaamse TV-zender Canvas. De programma’s staan gepland op de zondagen 16, 23 en 30 december. Alle onderdelen van de voetafdruk worden uitvoerig belicht, aan de hand van de persoonlijke metingen van een vijftal bekende Vlamingen. De uitzendingen beginnen om 22.05 uur.

Terug naar bovenEuropa gaat duurzaamheid meten

Het was een opvallend fenomeen: twee dagen lang kwam de ene na de andere spreker openlijk verklaren dat men niet langer meer gelooft in het GDP/BNP (Bruto Nationaal Product) als een goede indicator voor welvaart/welzijn. Niemand  ontkende meer de noodzaak om nieuwe indicatoren te gaan gebruiken om mondiale duurzaamheid en welzijn goed te kunnen monitoren. En steeds als men daarbij een voorbeeld gaf, werd de voetafdruk genoemd! Dit gebeurde op de Europese conferentie ‘Beyond GDP’ in Brussel, op 19 en 20 november. Meer informatie staat op www.beyond-gdp.eu . Op 10 januari 2008 is er een dergelijke conferentie in Tilburg, nu voor een breed publiek. Meer informatie in het MV-Nieuws van september 2007 en op www.economischegroei.net.

Terug naar bovenFilm over grote voetafdruk van vlees en zuivel

In Tuschinski in Amsterdam ging op 10 december de film ‘Meat the Truth’ in première, met Marianne Thieme in de hoofdrol. Het is een goede aanvulling op de film van Al Gore. Daarin ontbrak nog de recente analyse dat de wereldwijde productie van vlees en zuivel voor 18% van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering verantwoordelijk is. Verkeer en vervoer komt uit op 13,5%. Die feiten kwamen naar voren in het rapport ‘Livestock’s Long Shadow’ van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties, gepubliceerd eind 2006. Zie het MV-Nieuws van april 2007.

Terug naar bovenDe Handprint komt uit India

Er bestaat ook een Handprint. Het lijkt een tegenhanger van de Footprint, maar hij komt juist een handje helpen. Nu zijn er dus handen en voeten voor het werken aan duurzaamheid. De Handprint komt uit India en werd op 28 november gelanceerd. Het is een campagne van het Centre for Environment Education (CEE) om met onze handen samen te werken aan de verkleining van onze footprints. Zie www.ceeindia.org . De afbeelding van de Handprint is een afdruk van de hand van het meisje Sirja, die op school zit in Hyderabad, waar het CEE gevestigd is.

Terug naar boven1,8 Hectare is per wereldbewoner beschikbaar

De aanduidingen ‘Eerlijk Aarde-aandeel’ en 'Fair Earth Share' voor de 1,8 hectare in het voetafdrukmodel gaan langzaam maar zeker verdwijnen. Na een wereldwijde discussie hierover binnen het Global Footprint Network, is besloten de aanbeveling te doen om die aanduiding in de communicatie niet meer te gebruiken. Het gaat om de berekening dat er per wereldbewoner slechts 1,8 ha biologisch productieve ruimte op aarde beschikbaar is. Dat is inclusief de nodige ruimte voor de natuur. Het is nog lang niet duidelijk hoeveel ruimte de natuur nodig heeft voor het behoud van de biodiversiteit (10, 25 of wellicht zelfs 50%?), of dat we met bijvoorbeeld met biologische landbouw meer verweving kunnen realiseren met de natuur. Die 1,8 ha kunnen we in ieder geval niet helemaal zelf gebruiken.

De vraag blijft natuurlijk of het fair is om (veel) meer dan 1,8 ha te gebruiken. Die discussie moet juist gevoerd worden. Een hectare landbouwgrond in Nederland is vruchtbaarder dan in bijvoorbeeld delen van Mali en in midden-Spanje. Alle hectares zijn verschillend. Ofwel, hoe we de beperkte mondiale gebruiksruimte eerlijker kunnen verdelen is ook afhankelijk van de kwaliteit van de grond. Wellicht van nog meer factoren, zoals koude en warme regio’s, en risicogebieden qua overstromingen, straling of fijn stof.

Terug naar bovenMeet mobiel je carbon footprint

Met de nieuwe toepassing mobGAS kunnen mobiele telefoonbezitters meten hoe groot hun CO2-voetafdruk of carbon footprint is. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. Na het downloaden ervan moeten gebruikers informatie opgeven over hun dagelijkse activiteiten, zoals verwarming, transport en tv- en computertijd. Vervolgens wordt berekend hoe groot de individuele CO2-uitstoot is. MobGAS is er nu al in 6 talen, maar komt gratis beschikbaar in 21 Europese talen. Op http://mobgas.jrc.ec.europa.eu/  staat alle informatie over deze nieuwe mogelijkheid.

Terug naar bovenMondiale Pootafdruk op duurzame dierendag

Voor het eerst is afgelopen jaar de term Mondiale Pootafdruk in de pers gekomen. In de internet-nieuwsbrief van One World werd stil gestaan bij de mondiale effecten van het houden van allerlei huisdieren, naar aanleiding van werelddierendag. Het ging bijvoorbeeld over de herkomst en aard van het voer voor de beesten, vlees of plantaardig, en over allerlei voorzieningen als verwarming, pompen, hokken, kooien en aquaria voor vissen en vogels. De tips waren bedoeld voor het vieren van een duurzame dierendag. Dergelijke tips zullen natuurlijk het hele jaar een rol moeten spelen om zoden aan de dijk te zetten.

Terug naar boven

 


 

Ecological Debt Day: 6 oktober 2007

Elk jaar wordt de aarde eerder te klein

6 oktober, Boxtel – Het Global Footprint Network in Oakland, USA, heeft 6 oktober 2007 uitgeroepen tot Ecological Debt Day – de dag waarop de mensheid reeds alle hulpbronnen heeft geconsumeerd die de aarde dit jaar zal produceren.

Gegevens van het Global Footprint Network en de New Economics Foundation in London tonen aan dat sinds ongeveer 1987 de Mondiale Voetafdruk van alle wereldburgers samen groter is dan de aarde duurzaam kan bieden, en de ecologische schuld is elk jaar erna verder opgelopen. In 1996 gebruikte de mensheid 15 procent meer hulpbronnen dan de aarde kon opbrengen, waardoor Eco Debt Day toen nog in november viel. Nu valt die dag op 6 oktober omdat de schuld is opgelopen tot 30 procent.

Elk jaar wordt de aarde dus eerder te klein, veroorzaakt door het grote aantal wereldbewoners en de sterk toegenomen consumptie. De groei van de economieën in landen als China, Brazilië en India zorgen voor een versnelling van het proces. Als we zo doorgaan, dan hebben we in 2050 twee aardes nodig.

Net zoals meer geld uitgeven dan je op de bank hebt, leidt tot een financiële schuld, zo leidt meer gebruiken dan de aarde in een jaar kan opbrengen tot het oplopen van de ecologische schuld. Dit kan korte tijd nog redelijk goed gaan, maar uiteindelijk leidt het tot ernstige vervuiling en uitputting van de cruciale hulpbronnen, waarop onze economie gebaseerd is.

Een van de meest opvallende gevolgen van de mondiale ecologische schuld is de klimaatverandering, maar ook overbevissing, afname van de biodiversiteit, ontbossing en verlies van bodemvruchtbaarheid zijn de indicaties van de opgelopen schuld.

De berekening van Eco Debt Day is gebaseerd op het model van de Mondiale Voetafdruk. Het meest recente overzicht van de boekhoudkundige situatie van de aarde is te vinden in het ‘Living Planet Report 2006’ van het Wereld Natuur Fonds en het Global Footprint Network (www.footprintnetwork.org). Daarin staan de voetafdrukken van 148 landen. Vorig jaar zijn er twee Nederlandse boeken verschenen over de Mondiale Voetafdruk. Zie www.janjuffermans.nl voor het gratis downloaden van een van die boeken.

De Kleine Aarde in Boxtel gebruikt het model van de Mondiale Voetafdruk sinds 1998. In het Ecopark en het magazine van De Kleine Aarde is alles erop gericht mensen inspiratie en informatie te geven voor het mooier maken van hun Mondiale Voetafdruk. Dat kan prima via duurzame voeding, anders bouwen en wonen, maar bijvoorbeeld ook door van zonne- en wind-energie gebruik te maken. De Kleine Aarde verzorgt tevens lezingen over het model van de Mondiale Voetafdruk en de vele toepassingsmogelijkheden. Zie voor meer informatie de site www.dekleineaarde.nl .

Voor de pers is een Engelstalige 'Media Backgrounder' over EcoDebt Day beschikbaar.

Terug naar boven


 

Nieuws Mondiale Voetafdruk - September 2007

87.571 Voeten op de bank

Op de site www.voetenbank.nl worden de resultaten van de goed ingevulde quick scans verzameld. Half augustus was de stand 87.571 berekende voetafdrukken. De gegevens zijn anoniem, omdat alleen de postcode wordt geregistreerd. Via COPE in Leiden kunnen gemeenten tegen een kostenvergoeding een overzicht krijgen van de resultaten van hun inwoners, desgewenst per postcode en wijk. Den Haag en Haarlem hebben hier al gebruik van gemaakt.

Terug naar boven

 

Vakantievoetafdruk positief beoordeeld

Het informatiecentrum Milieu Centraal liet onlangs door de Universiteit Wageningen een onderzoek doen naar de waarde van de scan op www.vakantievoetafdruk.nl. Vijf studenten van het Centrum Landschap Sociaal-ruimtelijke Analyse voerden het onderzoek uit. De conclusie van het eindrapport is positief: "De Vakantievoetafdruk van De Kleine Aarde is een uniek instrument; het is het enige model dat hele vakanties meeneemt in de berekeningen en daarnaast ook gebruiksvriendelijk is en gebaseerd is op een webpagina. Het is zeer toegankelijk voor consumenten en het beste instrument op de markt." Daarnaast wordt de opmerking gemaakt dat je er vooral vakanties mee kunt vergelijken, en geen exact duurzaamheidscijfer oplevert voor een bepaalde vakantie. Dat is ook precies de bedoeling van de voetafdruk; onderlinge verhoudingen meten tussen bijvoorbeeld landen, steden, personen en producten. En dus ook verschillende vakantiemogelijkheden.

Terug naar boven

 

Hengelo actief met de Klimaatvoetafdruk

In september en oktober loopt er een project over de klimaatvoetafdruk in de gemeente Hengelo, met de klimaatscan op de site www.klimaatvoetafdruk.nl. Mensen kunnen in de gemeentewinkel hun klimaatvoetafdruk op een computer berekenen en dan de uitslag op een voet schrijven. Deze voeten worden verzameld en als looproute, van de ingang van het stadhuis naar de centrale hal, op de vloer geplakt.

Terug naar boven

 

Steun een Voetafdruk-campagne door SIRE

SIRE, die gratis grote publiekscampagnes verzorgt over belangrijke maatschappelijke onderwerpen, zoekt nieuwe ideeën. Daarvoor is de Mondiale Voetafdruk opgegeven.

Als u dat ook een belangrijke onderwerp vindt, kunt u daar nu nog steun aan geven! Het kan goed helpen bij de keuze die men uit alle thema's gaat maken. Ga naar www.sire.nl, dan naar 'U mag 't zeggen' en type bij Zoeken 'voetafdruk' in.

Terug naar boven

 

Conferentie op 10 januari 2008

Aan de Universiteit van Tilburg wordt op 10 januari de gezamenlijke Belgisch/Nederlandse conferentie ‘Een comfortabele waarheid – Groei naar een duurzame en sociale economie’ gehouden. De conferentie is een vervolg op de petitie over ‘Anders meten voor een duurzame en solidaire economie’, die in 2006 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Ruim duizend mensen schaarden zich achter de petitie. Ook het meten met de Mondiale Voetafdruk komt op deze conferentie aan de orde. Voor meer informatie en opgave, zie de site www.economischegroei.net.

Terug naar boven

 

Mooie voetafdruk van Maarten 't Hart!

De Mondiale Voetafdruk van Maarten 't Hart blijkt slechts 2 hectare te zijn. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Lees het uitgebreide interview met hem van Eric Schoones in het nieuwste magazine van De Kleine Aarde, met als thema Mobiliteit. Het is nu verkrijgbaar in de boekhandel. De kop verraadt al iets. Die luidt namelijk: Ik haat reizen. En uit zijn stelling blijkt dat hij een fan is van de OV-fiets.

Terug naar boven

 

Spitslezers op ruime voet

In de gratis Spits-krant werd deze zomer de balans opgemaakt van de metingen van de voetafdrukken van 328 lezers, die de moeite hadden genomen thuis hun klimaatvoetafdruk te meten. Het project was op een maandag op de voorpagina aangekondigd en gedurende een week werd de oproep een aantal keren herhaald op binnenpagina's. Via een speciale link kon men de meting doen en op die manier konden de resultaten voor Spits apart bekeken worden. En de kop boven de conclusie luidde: Spitslezers leven best op ruime voet. Gemiddeld kwamen de lezers 0,4 ha hoger uit dan een gemiddelde Nederlander.

Terug naar boven

 

Nieuwe scan op papier

De quick scan van 13 vragen, waarmee men een heel aardige indicatie van de persoonlijke voetafdruk kan krijgen, is opnieuw gedrukt en fraai vorm gegeven. Al vele herdrukken werden van de scan gemaakt. Nu is gekozen voor een moderne vormgeving en extra informatie over sites met detailscans voor bijv. voedsel en klimaat. Deze mooie papieren scans zijn voor 12 cent per stuk (+ verzendkosten) bij De Kleine Aarde verkrijgbaar. Tel. 0411-684921 of via info@dekleineaarde.nl.

Terug naar boven


 

Nieuws Mondiale Voetafdruk – Juni 2007

Nieuwe voedsellessen met de voetafdruk

Het Voedingscentrum in Den Haag heeft voor leerlingen van 12 tot 18 jaar de nieuwe lesmodule "Voedsel en Milieu" uitgebracht, bestaande uit twee keuzelessen: "Milieu, voedsel en productiemethoden" en "Duurzaam consumeren". In beide lessen wordt de voedselvoetafdruk-methode (www.voedselvoetafdruk.nl) van De Kleine Aarde intensief gebruikt. De lessen zijn bestemd voor het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, VWO en MBO) en horen bij het online lesprogramma "Weet wat je eet". Ze vormen een aantrekkelijke en laagdrempelige invulling van de verplichte kerndoelen. De leerlingen krijgen antwoord op vragen als: "Wat is het milieu eigenlijk?" en “Wat zijn de effecten van voedselproductie en consumptie?" Ze leren wat duurzame voeding betekent en volgen de lessen individueel via internet. De docent volgt de vorderingen op de docentensite. Scholen betalen jaarlijks een klein bedrag per klas om toegang te krijgen tot het online lespakket. Meer informatie is te vinden op www.wwje.nl/informatie.

Terug naar boven

 

Voetafdruk in Brabants en Boxtels beleid

In het bestuursakkoord 2007-2011 van de provincie Noord-Brabant is onder de beoogde acties een passage opgenomen over de voetafdruk van de Brabanders. Er wordt opgemerkt dat die wel erg groot is geworden en bovengemiddeld verantwoordelijk is voor de uitputting van de aarde en veranderingen van het klimaat. Vooral via convenanten willen de bestuurders hier werk van gaan maken.
De gemeente Boxtel is zeer waarschijnlijk de eerste Nederlandse gemeente die een verwijzing naar de Mondiale Voetafdruk in het Collegeprogramma 2006-2010 heeft opgenomen. Vooral in Engeland zijn er al diverse gemeenten die de Voetafdruk nu op beleidsniveau gebruiken, met Groot Londen als het beste voorbeeld. Zie eerder MV-Nieuws. Ook Wales en Schotland lopen met het gebruik van de voetafdruk in het beleid voorop.

Terug naar boven

 

30 mei: de Nederlandse Doorschietdag

We zijn er net voorbij: de Nederlandse Doorschietdag. Op 30 mei 2007 begonnen wij Nederlanders voor dit jaar meer van de aarde te gebruiken dan er in principe voor elke wereldbewoner beschikbaar is, namelijk 1,8 hectare. Gemiddeld gebruiken we nu in Nederland 4,4 hectare (zie het Living Planet Report 2006).
Voor de hele aarde was het vorig jaar op 9 oktober Overshootday, gelanceerd als begrip door het NEF in Londen, de New Economics Foundation. Op die negende oktober schoten we als totale mensheid met onze consumptie voorbij het punt van een duurzaam gebruik van de mondiale hulpbronnen en ecosystemen. We snoepen, naast de rente, nu ook van het natuurlijk kapitaal. Langzaam maar zeker worden dus zowel de rente als het kapitaal minder. En de wereldbevolking neemt nog steeds toe. Meer info: www.neweconomics.org.

Terug naar boven

 

Wereldmaaltijd nu mondiaal gemeten

In het nieuwe informatiepakket voor Wereldburgers en de Wereldmaaltijd is voor het eerst de berekening opgenomen van de Mondiale Voetafdruk van die bijzondere maaltijd, uitgewerkt door Ecolife in Leuven. Ook elders in het materiaal wordt verwezen naar de speciale scan op www.voedselvoetafdruk.nl om de persoonlijke Mondiale Voetafdruk te kunnen meten. De Wereldmaaltijd is de berekening van de hoeveelheid voedsel die in principe iedereen dagelijks zou kunnen eten, als het voedsel eerlijk verdeeld zou zijn en er geen verliezen zouden zijn door de vleesproductie. Het informatiepakket is voor 7,50 euro verkrijgbaar bij de stichting Werelddelen, tel. 013-5451666, email werelddelen@werelddelen.nl en de website www.werelddelen.nl.

Terug naar boven

 

Dance Footprint in Amsterdam

Rotterdam had vorig jaar de primeur: de duurzame dansclub, met biologische hapjes en drankjes, de berekening van je eigen voetafdruk en info over duurzame kleding. Op 1 juni was er in Amsterdam een vervolg, tijdens de manifestatie Duurzaam Amsterdam.
De ‘Sustainable Dance Club’ heeft samen met Trees for Travel ‘Trees for Dance’ opgericht, en dat project werd in Amsterdam gelanceerd. Tijdens de avond/nacht bestond de mogelijkheid om je persoonlijke CO2-uitstoot van een avond ‘stappen’ uit te rekenen. Deze ‘dance footprint’ kon je vervolgens laten compenseren door het planten van bomen.

Terug naar boven

 

Biomassa vergroot meestal de voetafdruk

Om vanwege de klimaatverandering de uitstoot van CO2 te reduceren is er nu een grote run te zien op voordelige landbouwgrond in ‘arme’ landen, voor de productie van energie uit zogenaamde biomassa; allerlei vormen van organisch materiaal. Als we alleen naar de daling van de CO2 kijken, lijkt het een mooie vooruitgang. Maar de druk op de natuur en de concurrentie met de productie van voedsel neemt wel zienderogen toe. Met de Mondiale Voetafdruk worden zowel de CO2-uitstoot als het gebruik van ruimte voor bijvoorbeeld energiegewassen gemeten. Dus vluchten kan niet meer. Alleen als er allerlei organische afvalstoffen voor biogas gebruikt worden, zoals de mest van dieren en mensen, tuin- en keukenafval, dan vergroten we onze voetafdruk niet. In andere gevallen meestal wel.


 

Nieuws Mondiale Voetafdruk – April 2007

Klimaatscan met zonne-energiesysteem als hoofdprijs

www.klimaatvoetafdruk.nl is de nieuwe site met de klimaatscan van de De Kleine Aarde. Daar kan iedereen haar of zijn relatie met de verandering van het mondiale klimaat meten. Bijzonder is dat niet alleen CO2 wordt gemeten, maar ook methaan en lachgas. Alles wordt meegeteld, dus niet alleen het directe energiegebruik, maar ook het indirecte gebruik, bijvoorbeeld alles wat gebruikt wordt om onze voeding te produceren en vervoeren. De site daagt de bezoekers uit na de meting een klimaatafspraak te maken. Onder de deelnemers aan dat programma – Live Cool! – worden aantrekkelijke prijzen verloot. De hoofdprijs is een compleet zonne-energiesysteem, inclusief montage en service, beschikbaar gesteld door Solar Access in Deventer. De Klimaatvoetafdruk is een onderdeel van het klimaatproject van De Kleine Aarde, en haar bijdrage aan de landelijke HIER-campagne. Die draait nu op volle toeren om Nederland wakker te schudden en zoveel mogelijk klimaatneutraal te maken.

Terug naar boven

Skoll Award voor het Global Footprint Network

Susan Burns en Mathis Wackernagel, de grondleggers van het Global Footprint Network, hebben de driejaarlijkse Skoll Award gewonnen. De prijs kregen ze van de Skoll Foundation voor hun vernieuwende, creatieve en effectieve aanpak van een groot mondiaal vraagstuk. De award werd eind maart aan hen uitgereikt in Oxford. De toekenning en uitreiking van de prijs ging gepaard met een bedrag van US $ 1.015.000,-. Dat geld kan het nog jonge netwerk goed gebruiken voor de uitbouw van het netwerk en voor de campagne om het footprintmodel ook op beleidsniveau toegepast te krijgen. Het netwerk wil in 2015 tien landen gevonden hebben, die de Mondiale Voetafdruk structureel gebruiken naast het Bruto Nationaal Product. Zwitserland is het eerste land dat de voetafdruk op die manier gaat toepassen (zie het nieuws van januari 2007).

Terug naar boven

Grote voetafdruk van vlees en zuivel

Het was natuurlijk al lang bekend dat vlees en zuivel een forse voetafdruk hebben, vooral vanwege het grootgrondgebruik voor veevoer en de energie voor transport en verwerking. Een nieuw rapport (Livestock’s long shadow – Environmental issues and options) van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties werpt een actueel scherp licht op deze sector. De conclusie is dat de dierlijke productie op aarde voor 18% bijdraagt aan de emissies van klimaatgassen en daarmee aan de verandering van het mondiale klimaat. Dat is zelfs meer dan de uitstoot van alle autoverkeer op aarde. Bovendien waarschuwt het rapport dat bij ongewijzigd beleid de dierlijke sector nog enorm zal groeien door de toename van de vlees- en zuivelconsumptie in landen als China en India. Klimaatbeleid kan dus niet meer zonder een beleid voor landbouw en voeding, van lokaal tot mondiaal.

Meer info op: www.virtualcentre.org.

Terug naar boven

Overijsselse vrouwen maken Klimaatafspraak

Een paar honderd Overijsselse vrouwen doen mee aan een nieuw programma op De Kleine Aarde met de voetafdruk. Ze bezoeken per bus het centrum in Boxtel voor een dagprogramma rond het thema Klimaatverandering. Naast een lezing en een rondleiding door het Eco-park, wordt door de vrouwen de eigen voetafdruk gemeten, om te zien hoe hun relatie met het klimaat is. En aan het eind van het programma maken de deelnemers een Klimaatafspraak. In oktober 2006 werd de eerste groep ontvangen. Dit voorjaar gaan nog 5 groepen naar Boxtel.

Het programma werd ontwikkeld met de organisatie 3PVO, een samenwerking van drie vrouwenorganisaties in Overijssel.

Terug naar boven

Vakantievoetafdruk bij Treq Jongerenreizen

Nivon is de eerste reisorganisatie die de vakantievoetafdruk (in vierkante meters per dag) vermeldt bij alle reizen voor jongeren die dit jaar worden aangeboden. Het gaat om het aanbod van Treq Jongerenreizen. Op de site www.treq.nl is van achttien cultuur- en buitensportreizen bij alle informatie ook de voetafdruk te zien. Ze komen grotendeels uit op rond de 50 m2, ongeveer de helft van de gemiddelde duurzame voetafdruk, die op 90 m2 per dag staat. De berekeningen zijn afgeleid van de speciale scan die voor reizen, dagjes uit en ook voor weekends gebruikt kan worden.

De scan op www.vakantievoetafdruk.nl werd ontwikkeld door De Kleine Aarde, in samenwerking met het Center for Sustainable Tourism and Transport van de Internationale Hogeschool NHVT in Breda.

Terug naar boven

Fietsen scoort goed qua voetafdruk

Via de nieuwe site www.fietsenscoort.nl kan iedereen meedoen aan de landelijke fietscampagne ‘Fietsen Scoort: je bereikt meer op de fiets’. Bij de resultaten die de mensen met fietsen boeken kan men ook de verkleining van de voetafdruk aflezen. En naar meer informatie doorklikken. Deze campagne is voortgekomen uit de goede ervaringen met de campagnes voor vaker fietsen naar je werk en ‘trappen naar je baas’. Vele bedrijven en instellingen (vooral gemeenten) doen mee. Maar nu kan iedereen ook individueel meedoen. Want fietsen is de makkelijkste, gezondste en voordeligste bijdrage die we kunnen leveren voor een beter klimaat. En je kunt er nog prijzen mee winnen ook.

Terug naar boven

Footprint-kookboek bij De Slegte

Het prachtige kookboek van de Belgische wetenschapper Jurgen Tack ligt nu bij De Slegte voor 9.90 euro. De prijs toen het boek uitkwam in 2005 was 28 euro. Het kookboek laat bij elk recept de voetafdruk zien, eenvoudig uitgedrukt in kilo’s gekookte aardappelen. Tack maakte het boek vanwege zijn grote zorgen over de bedreigde mondiale biodiversiteit. Bij alle recepten heeft hij ook met aardbollen aangeven hoeveel er daarvan nodig zouden zijn als iedereen die avond hetzelfde zou willen eten. De titel en gegevens van het boek: De (h)eerlijke keuken, biodiversiteit op tafel, door Jurgen Tack en Mariko Linssen (ontwerp), Kosmos-Z&K Uitgevers, 240 p.,ISBN 90 215 8211-2.

Terug naar boven


 

Nieuws Mondiale Voetafdruk- Januari 2007


Zwitserland eerste van de 10

Als eerste land heeft Zwitserland een eigen studie laten maken van hun Mondiale Voetafdruk. Daarmee werden de eigen statistische gegevens vergeleken met de gegevens die vanuit diverse instellingen gebruikt worden voor het Living Planet Report. Er kwamen geen grote verschillen uit naar voren. De eigen meting kwam iets lager uit: 4,7 ha per inwoner. Zwitserland heeft ‘duurzame ontwikkeling’ tot nationaal doel verheven. Het is nu zelfs in de grondwet vastgelegd. Het Zwitserse voetafdrukrapport is in vier talen verschenen en kan gevonden worden via de site www.footprintnetwork.org .

Met deze stap is de Zwitserse overheid ook de eerste geworden van de 10 landen die gezocht werden/worden voor de campagne Ten in Ten van het Global Footprint Network, die beoogt dat in 2015 tien landen de Voetafdruk in hun beleid hebben opgenomen als een duurzaamheidsindicator.

Terug naar boven

 

Llink 14 x met Voetafdruk op TV

In 14 uitzendingen van het TV-programma Llinke Soep van de omroep Llink komt de Mondiale Voetafdruk aan de orde. De serie begon op 2 januari met een introductie over het voetafdrukmodel en een bezoek aan de Miljonairsbeurs in de RAI. Naast erg veel spullen die ongetwijfeld tot grote voetafdrukken leiden, bleken er ook kunstwerken en antiek aangeboden te worden, die slechts een bescheiden voetafdruk achterlaten. Vooral antieke voorwerpen, die vaak meer dan tweede-hands zijn, scoren goed. De uitzendingen beginnen op dinsdagavond rond 21.00 uur op Nederland 3. De serie wordt – met kleine onderbrekingen – tot en met dinsdag 15 mei uitgezonden. Voor het onderdeel Big Bother worden nog deelnemers gezocht. Meer info op www.Llink.nl.

Terug naar boven

 

Nederland Duurzaam?

De nieuwe Index voor een Duurzame Samenleving – de IDS 2006 – laat met cijfers zien hoe duurzaam de Nederlandse samenleving is. Dit gebeurt aan de hand van 22 indicatoren (waaronder de Mondiale Voetafdruk), verdeeld over 5 categorieën: persoonlijke ontwikkeling, schone leefomgeving, stabiele samenleving,, gebruik van grondstoffen en duurzame wereld. Nederland scoort een mager zesje. Die score kun je vervolgens vergelijken met de gegevens van maar liefst 149 andere landen. De titel is ‘Nederland duurzaam? De Index voor een Duurzame Samenleving’, door Geurt van de Kerk en Arthur Manuel, uitgeverij De Vijver, Afferden, 2006. ISBN 9076224226, € 14,95. Meer informatie: www.nederlandduurzaam.nl (hier is de publicatie ook te downloaden).

Terug naar boven


(Un) Happy Planet Index

De in Londen gevestigde New Economics Foundation (NEF) bracht vorig jaar samen met Friends of the Earth de eerste versie uit van de (Un) Happy Planet Index . Het is een nieuwe poging om de wereld duidelijk te maken dat indrukwekkende economische cijfers nog geen gelukkig leven opleveren. En dat we goed in de gaten moeten houden dat volgende generaties nog een leefbare planeet kunnen aantreffen. In deze index speelt de Mondiale Voetafdruk een belangrijke rol. Meer informatie op www.happyplanetindex.org . Daar kan het rapport ook worden gedownload (60 pagina’s).

Terug naar boven


One Planet Living/Business

Dat het Wereld Natuur Fonds wereldwijd actief is met de Voetafdruk is alom bekend. Het tweejaarlijkse Living Planet Report is daar het beste voorbeeld van. Eind 2006 verscheen de meest recente editie. In diverse landen worden nu programma’s ontwikkeld om met de verontrustende conclusies uit dat rapport de vervolgstappen te zetten. Een van die programma’s is One Planet Living voor ieder van ons, waarbij men uitgaat van de 1,8 hectare die er per wereldbewoner aan gebruiksruimte beschikbaar is, inclusief de nodige ruimte voor de natuur/biodiversiteit. Een ander programma is One Planet Business. Via een zoekmachine is door een van de twee termen in te typen snel meer informatie te vinden.

Terug naar boven

 

Nieuw lesmateriaal van het WNF
Samen met de organisatie Codename Future ontwikkelt het Wereld Natuur Fonds in Nederland lesmateriaal met de Voetafdruk voor middelbare scholieren. Die gaan aan de slag met het gedachtegoed uit het Living Planet Report. Een belangrijk onderdeel van het lesmateriaal is natuurlijk de berekening van de eigen voetafdruk. Vanaf februari zullen de eerste resultaten op enkele scholen getest worden. Het streven is om het materiaal voor andere scholen beschikbaar te hebben bij aanvang van het schooljaar 2007/2008. Voor meer informatie: Petra van Aken, via paken@wwf.nl .

Terug naar boven


Ook het Financiële dagblad

Nadat eerst het Parool met twee hele pagina’s uitvoerig over de Mondiale Voetafdruk rapporteerde, kwam eind december het Financiële Dagblad uit met zelfs vier pagina’s over de voetafdruk en de noodzaak van een beter klimaatbeleid. Over twee pagina’s werd daarbij in kleur het mooie overzicht gepubliceerd van de voetafdrukken van alle 147 landen op aarde met meer dan een miljoen inwoners, overgenomen uit het Living Planet Report 2006.

Terug naar boven