Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Dutch Overshoot Day (1 april 2024)
 Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag (van 2022)
 Samenwerking met Stichting Overbevolking (1-1-2024)
 Beslissen hoe te beslissen (28 november 2023)
 Commissievergadering over CO2-budgetten (18 januari 2023)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
  Twee Prijzen GFN (dec)
  E-book Mijn Hemel > 100.000 (dec)
  Friesland loopt voorop (sept)
  Planbureau en Voetafdruk (sept)
  Ook Akzo-Nobel (aug)
  Overshoot day (22 aug)
  Gemeente Tilburg (juni)
  Voedselafdruk nieuw (mei)
  201203_Resource Cap Coalition
  Mijn hemel (20 maart)
  Taskforce Biodiversiteit (jan)
 2011
 2010
 2009
 

Taskforce bepleit halvering Nederlandse Voetafdruk

De Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen) (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) presenteerde eind 2011 hun eindrapport eindrapport ‘Groene Groei’.

Voor het eerst wordt daarin voor Nederland een Voetafdrukdoelstelling geformuleerd: een halvering van de Nederlandse Voetafdruk in 2030. Natuurlijk is dat, vanuit de mensenrechten geredeneerd, te weinig en te laat. Maar een begin is er!