Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Presentatie CO2-budgetten Duurzame Doorbraak, 25 maart 2022
 Dag van het Natuurlijk Kapitaal, 19 februari 2022
 Petitie CO2-budgetten voor iedereen om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, 11 januari 2022
 Boekbespreking Fons Jena, We zijn met te veel, 2021
 Earth Overshoot Day, 29 juli 2021
 CO2 op de bon (14 juli )
 Snelle halvering voetafdruk (13 juli)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
  Twee Prijzen GFN (dec)
  E-book Mijn Hemel > 100.000 (dec)
  Friesland loopt voorop (sept)
  Planbureau en Voetafdruk (sept)
  Ook Akzo-Nobel (aug)
  Overshoot day (22 aug)
  Gemeente Tilburg (juni)
  Voedselafdruk nieuw (mei)
  201203_Resource Cap Coalition
  Mijn hemel (20 maart)
  Taskforce Biodiversiteit (jan)
 2011
 2010
 2009
 2001 tot 2010
 

Friesland loopt voorop

Friesland blijkt al een paar jaar met de Voetafdruk te werken, als eerste provincie!

Na een nulmeting in 2009 zijn twee nieuwe metingen gedaan in 2010 en 2011, gebruikmakend van een scan op papier, via een huis-aan-huiskrant. Zie het rapport van de Friese Milieu Federatie, gemaakt in opdracht van de provincie.

In september heeft de provincie Friesland de resultaten van de derde meting naar buiten gebracht op een persbijeenkomst. In drie jaar blijkt de Friese Voetafdruk gemiddeld 0,35 ha kleiner te zijn geworden, mede dankzij diverse acties.