Ga naar home van Werkgroep Voetafdruk Nederland
Home
Nieuws
 Earth Overshoot Day (29 juli 2019)
 Eerste Nederlandse Degrowth Symposium, 28 juni Utrecht
 Rethinking Economics, 18 mei
 EU Overshoot Day, 10 mei
 WRR-advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten (22 januari)
 Symposium Postfossiele Toekomst (2 oktober 2018)
 Earth Overshoot Day (1 augustus 2018)
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
  MEV+ 2013 (11 december)
  Twee Prijzen GFN (dec)
  E-book Mijn Hemel > 100.000 (dec)
  Friesland loopt voorop (sept)
  Planbureau en Voetafdruk (sept)
  Ook Akzo-Nobel (aug)
  Lezing op YouTube (aug)
  Overshoot day (22 aug)
  Menukaarten Natuur & Milieu (juli)
  Website voor educatie (juni)
  Gemeente Tilburg (juni)
  Voedselafdruk nieuw (mei)
  201203_Resource Cap Coalition
  Mijn hemel (20 maart)
  Taskforce Biodiversiteit (jan)
 2011
 2010
 2009
 

Voetafdrukrapport van Planbureau

In september van dit jaar publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport " De Nederlandse Voetafdruk op de wereld: hoe groot en hoe diep?".

Goed is dat hierin uitdrukkelijk wordt verwezen naar het rapport ‘Groene Groei’ van de taskforce biodiversiteit en de doelstelling van een halvering van de Voetafdruk in 2030.

Aan het eind wordt het volgende opgemerkt:

Het duurzaamheidsbeleid van de overheid zet in op het verminderen van de effecten op milieu en natuur in productiegebieden, en op een efficiëntere productie. Veranderen van het consumptiepatroon is geen onderdeel van het huidige beleid voor de Voetafdruk.